• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje/Modernizacja placówek oświatowych

Modernizacja placówek oświatowych

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie koordynuje w imieniu Gminy Knurów całokształt procesu modernizacji gminnej bazy oświatowej przy współpracy z dyrekcjami poszczególnych placówek oświatowych oraz Urzędem Miasta Knurów. W zakres prac wchodzi m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót oraz pełnienie nadzorów inwestorskich.

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2019 roku Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku
Modernizacja budynku A w MSP-6 na potrzeby przedszkola  4 708 393,40
Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP nr 2  11 980,20
Modernizacja budynku MSP-9 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż - dokumentacja  48 585,00
Modernizacja placu zabaw przy MP-13 z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych (Słoneczny Plac Zabaw)  216 621,64
 razem  4 985 580,24

 

do góry