• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje/Poprawa efektywności energetycznej obiektów (..)

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, Gmina Knurów sukcesywnie realizuje projekty, które mają na celu upowszechnianie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, dzięki którym możliwa jest redukcja zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących ze spalania tradycyjnych surowców. Dodatkową korzyścią wynikającą ze stosowania nowoczesnych rozwiązań OZE jest spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci, a zatem zmniejszenie rachunków za prąd.

Pierwszym tego typu zadaniem realizowanym przez Gminę Knurów w latach ubiegłych na obiektach użyteczności publicznej był projekt polegający na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach MOSiR Knurów i instalacji pomp ciepła w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Knurowie. Dofinansowanie unijne wyniosło 2 890 000,00 zł

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminę Knurów była dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ulicy Górniczej 2 oraz ulicy Szpitalnej 23 w Knurowie. Efektem projektu jest  uzyskanie dodatkowego źródła ciepła (pompy) oraz energii elektrycznej (panele PV). Dofinansowanie unijne wyniosło: 1 472 625,00 zł

Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2029 roku Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku
Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ulicy Górniczej 2 oraz ulicy Szpitalnej 23 w Knurowie  1 288 054,10
 razem  1 288 054,10

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

do góry