Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 15 Grudzień 2018     Imieniny: Celiny i Waleriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

04.01.2018
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6721.2.12.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn.z zm.) informuję o przyjęciu w dniu 20 grudnia 2017 r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLIII/583/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać sięw Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu.
Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Treść obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie PM.pdf Obwieszczenie PM.pdf 179 KB