Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 14 Grudzień 2018     Imieniny: Alfreda i Izydora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

22.02.2018
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW


Prezydent Miasta Knurów, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.02.2018r. została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.0050.1.010.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ zabudowie w Zakładzie Z-2 Knurów dwóch nowych kotłów rusztowych WR-12 oraz wyłączeniu z eksploatacji starego kotła pyłowego Pauker III”, zlokalizowanego na działce nr 2152/1 przy ul.Koplanianej w Knurowie. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o.,Gliwice , ul.Bojkowska 37.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie

Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

Urzędu Miasta Knurów, ul.Niepodległości 7 (Ratusz) w godzinach: od 730 do 1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki, od 730 do 1730 w środy i od 730 do 1330w piątki.


Ogłoszenie PDF