Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 16 Luty 2019     Imieniny: Danuty i Juliany     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

15.03.2018

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kury nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

08.03.2018

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21.02.2018 r. trzech uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

01.03.2018

o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/612/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

22.02.2018

Prezydent Miasta Knurów, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja Ministerstwa Środowiska

10.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży.

Ogłoszenie

10.01.2018

Upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie w roku 2018 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

04.01.2018

o przyjęciu w dniu 20 grudnia 2017 r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLIII/583/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I.

Ogłoszenie

29.12.2017

w sprawie wyboru realizatora zadania pn. ,,Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna