Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Lipiec 2020     Imieniny: Teodora i Innocentego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

18.06.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6721.2.2.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 18 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO – WILSONA] przyjętego uchwałą Nr XX/290/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

uchwały Nr XXIII/282/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO – WILSONA].

Zmiana, do której przystąpiono, dotyczy części treści Załącznika Nr 1 (graficznego) – granice obszaru objętego zmianą oznaczono na Załączniku do uchwały Nr XXIII/282/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.(włącznie): pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

ua [at] knurow.pl
lub oraz za pomocą platformy ePUAP. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 4, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 ze zm.), informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszej zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu, w zakresie wyżej opisanym, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządzi prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, na zasadach ustalonych telefonicznie z pracownikiem Wydziału, pod nr telefonu 32/339-22-18 ÷ 20.

ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA – uchwała Nr XXIII/282/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO – WILSONA]

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Pełna treść ww. Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
obwieszczenie_droga.pdf obwieszczenie_droga.pdf 434 KB
uchwala o przystapieniu 282.pdf uchwala o przystapieniu 282.pdf 1.13 MB
uzasadnienie do 282.pdf uzasadnienie do 282.pdf 332 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności