Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 01 Październik 2020     Imieniny: Danuty i Remigiusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

31.08.2020
Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Knurów do zapoznania się z projektami uchwał w sprawie:   

  • przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę  na terenie Gminy Knurów",
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby  fizyczne,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.


W dniu 07 września 2020 roku o godz. 15.00 w sali  budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami  organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów  w przedmiocie w/w projektów uchwał. W trakcie konsultacji można zgłaszać opinie i uwagi do w/w projektów uchwał. 

Projekty w/w uchwał wraz z Zarządzeniem Nr 277/BWP/2020 Prezydenta Miasta Knurów w sprawie przeprowadzenia konsultacji znajdują sie w BIP Knurów.

 Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności