Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 01 Październik 2020     Imieniny: Danuty i Remigiusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

01.09.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.4.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW   
z dnia 28.08.2020r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że:

na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49 działającego przez pełnomocnika Pana Mieczysława Błajdę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”.

 

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Do pobrania:

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności