Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 01 Październik 2020     Imieniny: Danuty i Remigiusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

04.09.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.9.2019
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW   
z dnia 02.09.2020r.

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.)

Prezydent Miasta Knurów podaje
do publicznej wiadomości następujące informacje:

zawiadamia się o uzupełnieniu przez Wnioskodawcę na wezwanie Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00445.2020 z dnia 03.08.2020r. oraz znak UA.KW.00447.2020 z dnia 03.08.2020r. działającego w oparciu o wezwanie: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GL.RZŚ.4360.19m.2020.JCH z dnia 27.07.2020r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4221.45.2020.MP.1 z dnia 03.08.2020r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”,

 

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Do pobrania:

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności