• język migowy
  • BIP
  • EU

Umów spotkanie

Uprawnienia przysługujące osobom niesłyszącym i głuchoniemym:Uprawnienia przysługujące osobom niesłyszącym i głuchoniemym:
W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres:
  • faxem na nr +48 32 2351521,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów 

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2020-08-17 Formularz wniosku dla osób niesłyszących - pomoc tłumacza języka migowego
ilość pobrań: 494
Formularz wniosku dla osób niesłyszących - pomoc tłumacza języka migowego 41.63KB zobacz
do góry