• język migowy
 • BIP
 • EU

Komunikaty

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW (stan na 24.02.2022 r.)

Urząd Miasta Knurów informuje, że od dnia 28 lutego 2022 r. przywrócona została możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami komórek organizacyjnych.

Godziny przyjmowania Interesantów:

 • Poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • Wtorek - 7:30 - 15:30
 • Środa - 7:30 - 17:30
 • Czwartek - 7:30 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 13:30

Obsługa Interesantów odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych (wymóg zasłania ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę e-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres .

Kasa Urzędu Miasta jest otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Zachęcamy, aby opłaty i podatki uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW (stan na 26.01.2022 r.)

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 26 stycznia 2022r. do odwołania nastąpi zmiana w organizacji pracy Urzędu Miasta Knurów. Interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie z uwagi na 45 minutową przerwę wprowadzoną w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji pomieszczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - przerwa od godz. 13:15 do godz. 14:00, piątek - przerwa od godz. 12:15 do godz. 13:00.

Godziny przyjmowania Interesantów:

 • Poniedziałek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Wtorek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Środa - 7:30 - 13:15; 14:00 - 17:30
 • Czwartek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 12:15; 13:00 - 13:30

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych prosimy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339- 22- 66, (32) 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce. Osoby umówione na wizytę w Urzędzie Miasta, proszone są o oczekiwanie na swoją kolej przed wejściem do budynku. Zwracamy się z prośbą, aby w tym trudnym czasie Interesanci załatwiali w Urzędzie Miasta tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zalecamy załatwianie spraw przez platformę e-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Zachęcamy, aby opłaty i podatki uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą liczbę załatwianych spraw, nieumówienie się na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia. Jednocześnie prosimy Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych

Numery kont bankowych Gminy Knurów

Bezpieczeństwo w czasie 4 fali COVID-19 (stan na 10.12.2021r.)

Rząd RP w oficjalnych komunikatach informuje o trwającej czwartej fali pandemii wirusa COVID-19, niosącego zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich rodaków.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Knurowie zwraca szczególną uwagę, aby przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzeniania się wirusa.

Zbiór wszystkich zasad został szczegółowo opisany w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, określający następujące zagadnienia:
• Dystans społeczny i maseczki
• Kwarantanna
• Kultura i rozrywka
• Zgromadzenia i imprezy
• Opieka i edukacja
• Granice i ruch międzynarodowy
• Usługi
• Handel
• Sport i rekreacja
• Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja
• Transport
• Uroczystości religijne

Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Zwracamy również uwagę na fakt kontrolowania przez odpowiednie służby przestrzegania przyjętych zasad bezpieczeństwa.
Na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 419/21 z dnia 9.12.2021 r. „w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją”, możemy spodziewać się wzmożonych kontroli patroli Policji oraz Straży Miejskiej z Knurowa.
Podjęte działania na szczeblu wojewódzkim mają na celu uczulenie mieszkańców naszego miasta oraz regionu o poważnym traktowaniu zagrożenia i rozsądku, który obecnie jest na wagę zdrowia i życia nas samych oraz naszych bliskich.

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW (stan na 10.12.2021r.)

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 13 grudnia 2021r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: +48 32/339-22-66, +48 32/235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Opłaty i podatki można uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

Szczepienia 3 dawką w Szpitalu w Knurowie (stan na 09.11.2021r.)

Informacja Szpitala w Knurowie sp. z o.o.:
Szanowni Państwo, od 15 listopada 2021r. szczepienia przeciwko #Covid19 będą odbywać się w Punkcie Szczepień. Szpital w Knurowie zlokalizowanym w budynku „F” (Willa) w każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00 oraz w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00
Rejestracji można dokonać:
 • dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 - 13:00 pod nr tel. 665-954-545;
 • dzwoniąc na całodobową bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989;
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie;
 • można zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl;
 • poprzez aplikację mojeIKP

WAŻNA ZASADA DLA OSÓB ZAPISUJACYCH SIĘ NA 3 DAWKĘ SZCZEPIONKI
Zapisu na szczepienie można dokonać DOPIERO po upływie pół roku i 7 dniach od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki

Szczepienia Pfizerem w Punkcie Szczepień Powszechnym w Hali MOSiR (stan na 20.05.2021r.)

Szpital w Knurowie, będący operatorem punktu, poinformował, że otrzymał duże ilości szczepionek firmy Pfizer do Punktu Szczepień Powszechnych.

W punkcie zlokalizowanym w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12a szczepienia Pfizerem będą się odbywać:

 • 2.06.2021
 • 9.06.2021
 • 11.06.2021
 • 16.06.2021
 • 18.06.2021r
 • 23.06.2021
 • 25.06.2021r.
 • 30.06.2021r.

Przypominamy, że rejestracji na szczepienia można dokonać w następujący sposób:

Przyśpieszają szczepienia dla osób niepełnosprawnych (stan na 11.05.2021r.)

W związku z podjętymi decyzjami dotyczącymi zwiększenia dostępności szczepień i przyspieszenia procesu szczepień dla osób niepełnosprawnych informujemy, że dnia 10 maja br. rozpoczął się proces szczepień uczestników placówek takich jak:

 • ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o jakich mowa w ustawie o pomocy społecznej (środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy);
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • zakłady aktywności zawodowej;
 • centra integracji społecznej;
 • kluby integracji społecznej

Proces szczepień rozpocznie się się 10 maja 2021 r. i będzie obejmował następujące grupy osób:

 1. osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ww. placówek lub zatrudnione w zakładach aktywności zawodowej;
 2. opiekunowie osób wymienionych w pkt.1;
 3. pracownicy tych placówek.

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego uczestnicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID - 19. Listę chętnych do szczepień uczestników oraz ich opiekunów, a także pracowników jednostek (wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) należy przekazać do wybranego punktu szczepień, np. najbliższego POZ prowadzącego szczepienia lub do mobilnej jednostki szczepień.

Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów (stan na 30.04.2021r.)

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 4 maja 2021r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

Sekretarz Miasta

Piotr Dudło

Uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej MOSiR Knurów (stan na 30.04.2021r.)

O tym, że w Knurowie powstanie jeden z trzech Punktów Szczepień Powszechnych w Powiecie Gliwickim mówiono już od jakiegoś czasu. Z inicjatywy władz samorządowych naszego miasta oraz kierownictwa Szpitala uzgodniono z Narodowym Funduszem Zdrowia wszelkie niezbędne szczegóły techniczne i logistyczne związane z funkcjonowaniem już obecnego punktu. Ukoronowaniem tych działań było podpisanie w dniu wczorajszym stosownego porozumienia, na mocy którego Gmina Knurów nieodpłatnie udostępniła Halę Sportową MOSiR, a Szpital w Knurowie zapewni wyspecjalizowaną kadrę medyczną oraz prowadzić będzie zapisy osób chętnych do szczepienia.

W dniu dzisiejszym poznaliśmy już konkretne terminy, w których odbywać będą się szczepienia:

 • 6-8.05.2021r. od godz. 9.00 do -16.00
 • 11- 12 .05 2021r od godz. 9.00 do 16.00
 • 14.05. 2021r od godz. 9.00 do 16.00
 • 18 -21.05.2021r. od godz. 9.00 do 16.00
 • 25- 28 .05. 2021r. od godz. 9.00 do godz. 16.00

Powszechny Punkt Szczepień Zlokalizowany jest w Hali MOSiR w Knurowie przy ul.Aleja Lipowa 12a

Zarejestrować się na szczepienie można w następujący sposób:

 • Poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989;
 • e -rejestrację za pośrednictwem portalu www.pacjent.gov.pl
 • sms-owo : wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści SzczepimySie

Dodatkowo od przyszłego tygodnia funkcjonować będzie infolinia informacyjna naszego punktu pod numerem telefonu 663 425 569. Pytania można zadawać również za pośrednictwem adresu e-mail:

 

Zapisz się na test na koronawirusa SARS-COV-2 za pomocą internetu (stan na 31.03.2021r.)

Jeśli podejrzewamy, że mamy koronawirusa, możemy zapisać się na test przez Internet. Wystarczy wypełnić prosty formularz kwalifikacyjny.

Jeśli system zakwalifikuje nas do testu, mamy do wyboru dwie możliwości zapisu.:

 • można zapisać się przez formularz internetowy
 • lub zamówić rozmowę z konsultantem.

Pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia. Nie ma możliwości umówienia się na konkretną godzinę. Jeżeli jednak podamy swój nr telefonu komórkowego na etapie wystawiania zlecenia, można otrzymać sms z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz adresem mobilnego punktu w okolicy, w którym będzie można wykonać badanie. System dokona wstępnej rezerwacji tego terminu. Wystarczy, że w punkcie mobilnym pokażemy otrzymany sms. Pamiętajmy jednak, że ww. termin ma charakter orientacyjny.

Do punktu mobilnego udajemy się najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo. Nie ma rejonizacji, więc można udać się do tego punktu, który sami wybierzemy. Na przykłąd w Knurowie jest to Szpital w Knurowie Sp. z o.o. - Punkt pobrań ul. Niepodległości 8. Kontakt z placówką 518802710

 • Godziny przyjęć Punktu pobrań w Knurowie:
  wtorek: 10:00-14:00
  środa: 10:00-14:00
  czwartek: 10:00-14:00
  piątek: 10:00-14:00
  sobota: 07:30-09:30
  niedziela: 07:30-09:30

Jak się przygotować do badania?

Na badanie zabieramy ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz zlecenie na badanie lub sms z indywidualnym id w przypadku, gdy na wymaz zgłosiliśmy się za pomocą formularza wypełnionego przez interenet.

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

 

Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów (stan na 19.03.2021r.)

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 19 marca 2021r. do odwołania Interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie z uwagi na 45 minutową przerwę wprowadzoną w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji pomieszczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - przerwa od godz. 1315 do godz. 1400, piątek - przerwa od godz. 1215 do godz. 1300.

Godziny przyjmowania Interesantów:

 • Poniedziałek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Wtorek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Środa - 7:30 - 13:15; 14:00 - 17:30
 • Czwartek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 12:15; 13:00 - 13:30

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: +48 32 339-22-66, +48 32 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (stan na 04.02.2021r.)

Uprawnienie do otrzymania dopłaty do dodatku mieszkaniowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. obejmuje najemców i podnajemców lokali mieszkalnych.Wysokość dodatku powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę miedzy wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (czyli wyliczonego na zasadach ogólnych). Aby otrzymać powiększony o dopłatę dodatek mieszkaniowy muszą być najpierw spełnione wymogi do przyznania dodatku wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania dopłaty znajdują się tutaj.

 

Zmiana w godzinach przyjmowania interesantów Urzędu Miasta Knurów (stan na 29.01.2021r.)

Od poniedziałku 1 lutego br. Urząd Miasta Knurów wraca do normalnych godzin urzędowania:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:30
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 13:30


Powrót do standardowych godzin pracy Urzędu, które obowiązywały przed wprowadzeniem okresowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, nie zwalniają interesantów z obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

W dalszym ciągu obowiązuje także limit osób załatwiających sprawy w budynku Urzędu. Oznacza to, że zamknięte pozostaje główne wejście do budynku przy ul. dr F. Ogana 5 oraz wejście od strony parkingu do Ratusza przy ul. Niepodległości 7. W obu też budynkach dyżur dalej pełnić będzie strażnik Straży Miejskiej, który nadzorować będzie kolejność wchodzenia interesantów do obiektów knurowskiego magistratu.

 

Narodowy Program Szczepień (stan na 15.01.2021r.)

Począwszy od 15 stycznia 2021r. ruszyły zapisy osób chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności mogą się rejestrować seniorzy, którzy skończyli 80 lat, a od 22 stycznia osoby powyżej 70 roku życia.

Szczepienia dla seniorów oraz osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Na szczepienie można zapisać się na jeden z trzech sposobów:

 • za pośrednictwem infolinii 989

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować nie tylko siebie , ale i inne bliskie osoby z kręgu osób uprawnionych np. swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień, a osoba zgłaszająca będzie mieć numer PESEL bliskiej osoby.

W przypadku chęci skorzystania z tego sposobu rejestracji, należy posiadać Profil Zaufany. W razie jego braku, można skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub korzystając ze wsparcia swojej przychodni.

 • w wybranym punkcie szczepień

W Knurowie wyznaczono 6 punktów szczepień:

 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul.Niepodległości 8
 • Przychodnia Bracka KNURÓW ul.Dworcowa 3
 • Przychodnia Specjalistycz Prognostic Sp. z o.o. ul.Kilińskiego 4
 • Punkt szczepień ul.Kapelanów Wojskowych 2D
 • ZOZ Knurów Przychodnia nr 4 ul.Dywizjonu 303 numer 8
 • ZOZ Knurów Przychodnia nr 5 ul.Niepodległości 8

Mapa i dane kontaktowe WSZYSTKICH punktów szczepień w całej Polsce dostępne są tutaj.

Uwaga! Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, bądź mieszkańcy, którzy mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, mogą skorzystać z pomocy transportu do punktu szczepień.

W Urzędzie Miasta Knurów wyznaczono punkt informacji i zgłoszeń dotyczących organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie: 32 339 23 11. Czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-13.00

 Kolejne zmiany w systemie obostrzeń (stan na 03.11.2020r.)

Obowiązujące od wtorku 3 listopada rozporządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy anty-covidowe dotyczy m.in. pracy zdalnej w urzędach. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

 

Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu MIasta Knurów (stan na dzień 15.10.2020r.)

Od dnia 15 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w dostępie do budynków Urzędu Miasta Knurów.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 15 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w dostępie do budynków Urzędu Miasta Knurów.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: +48 32 339 22 66, +48 32 235 10 17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

 

Zmiany w systemie obostrzeń (stan na 24.10.2020r.)

Od soboty 24.10.2020 r. cała Polska w strefie czerwonej.

Od soboty 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami tzw. czerwonej strefy. Wśród zmian znalazły się m.in.  zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Szczegółówe informacje i zalecenia związane ze zmianą obowiązujących przepisów znajdują się na rządowym portalu poświęconym walce z COVID-19

 

Rząd wprowadza nowe obostrzenia (stan na 10.10.2020r.)

Od soboty 10.10.2020 r. cała Polska w żółtej strefie.

Bieżące informacje i zalecenia o obowiązujących obostrzeniach na stronie Ministerstwa,

https://www.gov.pl/web/koronawirus/roznice-w-regionalnych-obostrzeniach-dla-powiatow-czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r

 

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach (stan na 20.08.2020r.)

Akcja informacyjno-edukacyjna ph. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny"

W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Akcja ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk. Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Ulotka pod hasłem Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny Druga strona ulotki pod hasłem Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Powyżej znajduje się dwustronicowa ulotka autorstwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod hasłem: Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przedstawiam poprawne zasady zasłaniania ust i nosa, noszenia maseczki, zachowania bezpiecznej odległości, mycia rąk, a także unikania dotykania dłońmi oczu, nosa i ust oraz zakrywania ust i nosa podczas kichania i kaszlenia.

 

Komunikat Starostwa Powiatowego w Gliwicach (stan na 12.08.2020r.)

Dotyczący udzielania pomocy prawnej na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:

 • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29 w celu umówienia porady,
 • umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradom obywatelskim i mediacjom. Link dostępowy do strony www Ministerstwa Sprawiedliwości
 • przesłać na adres mailowy zdjęcie lub skan formularza - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Formularz - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

DODAĆPLIKI . - do pobrania w formacie Word - do pobrania w formacie PDF

Po przekazaniu zamówienia porady do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon pod numerem 32 338 37 29.

 

Komunikat Szpitala w Knurowie sp. z o.o. (stan na 02.07.2020r.)

Aktualizacja zasad działania punktu poboru materiału do badań w kierunku COVID-19

Ulotka Szpitala w Knurowie dotycząca punktu pobrań

 

Starsze informacje i komuniakty związane z sytuacją epidemiologiczną znajdują się na Archiwalne komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej

do góry