• język migowy
  • BIP
  • EU

Komunikaty

Rząd wprowadza nowe obostrzenia.

Od soboty 10.10.2020 r. cała Polska w żółtej strefie.

Bieżące informacje i zalecenia o obowiązujących obostrzeniach na stronie Ministerstwa,

https://www.gov.pl/web/koronawirus/roznice-w-regionalnych-obostrzeniach-dla-powiatow-czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Akcja informacyjno-edukacyjna ph. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny"
(stan na dzień 20.08.2020)

W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Akcja ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk. Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Ulotka pod hasłem Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny Druga strona ulotki pod hasłem Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Powyżej znajduje się dwustronicowa ulotka autorstwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod hasłem: Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przedstawiam poprawne zasady zasłaniania ust i nosa, noszenia maseczki, zachowania bezpiecznej odległości, mycia rąk, a także unikania dotykania dłońmi oczu, nosa i ust oraz zakrywania ust i nosa podczas kichania i kaszlenia.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Dotyczący udzielania pomocy prawnej na odległość
(stan na dzień 12.08.2020)

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:

  • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29 w celu umówienia porady,
  • umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradom obywatelskim i mediacjom. Link dostępowy do strony www Ministerstwa Sprawiedliwości
  • przesłać na adres mailowy zdjęcie lub skan formularza - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Formularz - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

DODAĆPLIKI . - do pobrania w formacie Word - do pobrania w formacie PDF

Po przekazaniu zamówienia porady do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon pod numerem 32 338 37 29.

Komunikat Szpitala w Knurowie sp. z o.o.

Aktualizacja zasad działania punktu poboru materiału do badań w kierunku COVID-19
(stan na dzień 02.07.2020)

Ulotka Szpitala w Knurowie dotycząca punktu pobrań

 

Starsze informacje i komuniakty związane z sytuacją epidemiologiczną znajdują się na Archiwalne komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej

do góry