• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Koronawirus

Aktualne informacje i zalecenia związane z obostrzeniami znajdują się na rządowym portalu poświęconym walce z COVID-19

Zasady bezpieczeństwa od 27 lutego do 14 marca 2021 roku

Jedną z istotnych zmian w obostrzeniach od soboty 27 lutego dotyczy zakazu używania przyłbic, szalików i chust. Nie spełniają one kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią nas tak skutecznie przed zakażeniem jak maseczki, co jest zaleceniem Rady Medycznej.

Kolejna kwestia dotyczy kwarantanny po przyjeździe z Czech i Słowacji od 27 lutego, wyjątek będzie dla zaszczepionych i osób z negatywnym wynikiem testu.

Obowiązujące zasady do 14 marca

 • Zakrywanie ust i nosa jedynie maseczką - od 27 lutego

W całej Polsce (z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego) przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 14 marca:

 • Hotele  - dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe - zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte - podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. - wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje - tak jak do tej pory - będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa od 27 lutego. Uczniowie klas I-III wrócą do nauki zdalnej, zamknięte zostaną:

 • hotele (wyjątkiem są hotele robotnicze),
 • galerie handlowe - z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii,
 • kina, teatry, muzea, galerie sztuki,
 • baseny i korty tenisowe.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

grafika dotycząca czasu trwania zasad bezpieczeństwa

Złagodzenie zasad bezpieczeństwa od 12 lutego do 26 lutego 2021 roku

W ramach określonego reżimu sanitarnego otwarte zostaną hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie.

Nowe zasady:

 • Hotele - dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe - zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte - podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • Otwarte baseny
 •  Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. - wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje - tak jak do tej pory - będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

baner graficzny informujący o nowych zasadach od 12 lutego 2021 roku

 Uwaga: Nadal obowiązuje reżim sanitarny.

Częściowe złagodzenie obostrzeń od 1 lutego 2021 roku 

Od 1 lutego 2021 roku otwarte są galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Zniesiono godziny dla seniora  Zachowano w mocy pozostałe zasady bezpieczeństwa. 

Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • 1 os/10 m2 - w sklepach do 100 m2
 • 1 os/15 m2 - w sklepach powyżej 100 m2

Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
baner graficzny informujący o otwarciu sklepów z dniem 1 lutego 2021roku

 Ograniczenia i zasady bezpieczeństwa

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji - możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

Powrót do nauki stacjonarnej w klasach 1-3 w szkołach podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych z września 2020 roku.

baner graficzny z informacją o powrocie dzieci klas 1-3 do nauki stacjonarnej

Przedłużenie etapu odpowiedzialności do końca stycznia 2021 roku

Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wysoka liczba osób w szpitalach w Polsce spowodowały konieczność przedłużenia obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia 2021 roku. 

baner graficzny z najważniejszymi zasadami obowiązującymi od 18 stycznia 2021 roku

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.
 • Ograniczona jest działalność galerii handlowych - otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami spożywczymi.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji - możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00).
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia 2021r., czyli do końca ogłoszonej wcześniej przerwy szkolnej.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Polsce, w miejsce dotychczasowych regulacji wprowadzane są kolejne nowe zasady bezpieczeństwa mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniu 17 grudnia 2020r. minister zdrowia Adam Niedzielski.ogłosił wprowadzenie narodowej kwarantanny począwszy od 28 grudnia do 17 stycznia 2021r..z szeregiem nowych obostrzeń. Dotychczasowe ograniczenia, które obowiązywały, ulegną przedłużeniu.

 • Hotele będą dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków i pacjentów szpitali specjalistycznych. Otwarte będą też hotele pracownicze
 • Zamknięcie stoków narciarskich
 • Zamknięcie galerii handlowych poza sklepami spożywczymi, drogeriami, aptekami, sklepami z książkami i prasą oraz wielkopowierzchniowymi sklepami meblowymi
 • Godzina policyjna w noc sylwestrową, czyli zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał od godz. 19 dnia 31 grudnia do godz. 6 rano dnia 1 stycznia 2021r.
 • Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie
 • Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko do uprawiania sportu zawodowego

Szereg obowiązujących już ograniczeń pozostanie bez zmian, a najważniejsze z nich to:

 • Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych
 • W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna osób, które miały bezpośrednią styczność z osobami zakażonymi, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.
 • Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.
 • Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.
 • Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób, przy zachowaniu zasady: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Od 28 listopada w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, konsolacji, innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian. Jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
 • Od 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte pozostają galerie handlowe i parki handlowe. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw, których funkcjonowanie zostaje zawieszone.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie
 • W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla:gości przebywających w podróży służbowej,dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw. „Hotelem dla medyka” pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych).Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych, które:działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.Zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.
 • Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.
 • W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.
 • Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta

 

ulotka informacyjna o profilaktyce walki z koronawirusem

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania określanych jako DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

W związku z ujednoliceniem narzędzi rejestracji danych epidemicznych od dnia 24 listopada 2020 r. instytucje odpowiedzialne za zbieranie wspomnianych informacji - takie jak Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny - prezentują je na jednej, platformie.
W związku z powyższym wszelkie dane dotyczące zachrowań na SARS - CoV - 2 w naszym regionie można odnaleźć na ogólnodostępnej platformie www.gov.pl/raport-zarazen

Z danymi na temat koronawirusa prowadzonymi w nowej formule można zapoznać się po kliknięciu na link dostępowy do strony Powiatowej Stacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gliwicach.

Aktualne dane na temat koronawirusa na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym Gminy Knurów) prowadzi także Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia.

Z danymi dla wszystkich gmi wchodzących w skłąd GZM można zapoznać się po kliknięciu na link dostępowy do strony www Metropolii.

do góry