• język migowy
 • BIP
 • EU

Zieleń miejska

Informacje ogólne

Gmina Knurów posiada i zarządza terenami zielonymi w postaci:

 • terenów zieleni urządzonej i osiedlowej (skwerów, zieleńców)
 • placów zabaw
 • zieleni przyulicznej
 • cmentarzy
 • ogrodów działkowych
 • lasów komunalnych

Bezpośrednie zabiegi pielęgnacyjne i rewitalizacyjne powierzane są firmom zewnętrznym, wyłanianym w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Sumaryczna powierzchnia terenów zielonych utrzymywanych przez Urząd Miasta Knurów na koniec roku 2019 wyniosła 45,50 ha.

Place zabaw i tereny sportowo-rekreacyjne

Na terenie gminy funkcjonuje ogółem 16 placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych, w tym obiekty wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Są to następujące lokalizacje:

 • Plac zabaw i urządzenia siłowni przy ulicy dr. Floriana Ogana
 • Plac zabaw przy ulicy Krasickiego/Szpitalna
 • Plac zabaw przy ulicy Mieszka I
 • Plac zabaw przy ulicy Ułanów
 • Plac zabaw przy ulicy Armii Krajowej
 • Plac zabaw przy ulicy Kosmonautów 1-11
 • Plac zabaw przy ulicy Kopalnianej
 • Plac zabaw przy ulicy Staszica
 • Plac zabaw przy ulicy Parkowej
 • Plac sportowy do ćwiczeń kalistenicznych i skatepark przy ulicy 1 Maja
 • Plac zabaw przy ciągu pieszo-rowerowym ulicy 1 Maja – Szpitalna
 • Plac zabaw przy ulicy Zwycięstwa
 • Plac zabaw przy ulicy Dworcowej
 • Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ulicy Koziełka
 • Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Szpitalnej
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ulicy Dworcowej/Mickiewicza

Cmentarze komunalne

Na terenie Gminy Knurów są zlokalizowane 4 cmentarze:

 • komunalny przy ulicy Słonecznej urządzony w latach 60 – tych ubiegłego wieku. Zagospodarowany teren nekropolii obecnie stanowi 1,55 ha.
 • komunalno – parafialny przy ulicy 1 Maja - Plebiscytowej, przy czym część komunalna zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha. Pochówki rozpoczęto w latach 80 – tych ubiegłego. wieku
 • kKomunalny przy ul. Rakoniewskiego – oddany do użytku w 2006 r. Teren nekropolii stanowi ok. 2,3 ha.
 • zabytkowy przy ulicy Spacerowej, obecnie Park Pamięci.  Po remoncie nekropolii przeprowadzonej w 2007 roku zaznaczono zarys położenia ówczesnego kościoła, a na murze od strony szkoły umieszczono tablice z nazwiskami zmarłych pochowanych na cmentarzu.

Centarze przy ulicy 1 Maja – Plebiscytowej oraz przy ulicy Słonecznej mają status rejonów cmentarnych zamkniętych, tj. pochówki odbywają się w miejscach wcześniej zarezerwowanych lub przy ponownym użyciu grobu. Cmentarz przy ulicy Rakoniewskiego został urządzony na ok. 50% powierzchni zarezerwowanej pod nekropolię. Wydzielono kwatery pod groby ziemne, grobowce rodzinne oraz groby dla urn. Jest także mur pamięci, gdzie lokowane są urny. Obecnie wykorzystanych jest ok 63,7 % miejsc urządzonej części cmentarza.

 

do góry