• język migowy
 • BIP
 • EU

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Na terenie Gminy Knurów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są u źródła segregować odpady komunalne na następujące frakcje:

 • odpady biodegradowalne,
 • papier,
 • szkło,
 • zbierane łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • odpady pozostałe.

Zbieranie odpadów segregowanych odbywa się w systemie workowym - obejmującym zabudowę jednorodzinną, oraz pojemnikowym - obejmującym zabudowę wielorodzinną. Na nieruchomościach niezamieszkałych odpady segregowane gromadzone były w pojemnikach lub w workach w zależności od potrzeb zgłoszonych w składanych deklaracjach. Odpady komunalne odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowań zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych, według aktualnych stawek opłat od 1 lipca 2019 roku wynoszą:

 • za pojemnik 110 litrów - 18,60 zł
 • za pojemnik 120 litrów - 18,60 zł
 • za pojemnik 240 litrów - 33,50 zł
 • za pojemnik 1100 litrów - 134,00 zł
 • za kontener 1500 litrów - 186,00 zł
 • za kontener 3000 litrów - 373,00 zł
 • za kontener 4000 litrów - 435,00 zł
 • za worek 80 litrów - 15,00 zł
 • za worek 120 litrów - 18,60 zł

z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedymnie przez część roku ryczałtowa stawka opłaty wynosi 84,50 zł za jeden domek letniskowy lub jedną nieruchomość w przypadku segregacji odpadów.

Opłaty uiszczane są w systemie kwartalnym w następujących terminach:

 • za I kwartał do 5 kwietnia
 • za II kwartał do 5 lipca
 • za III kwartał do 5 października
 • za IV kwartał do 27 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ulotka dotycząca prawidłowej segregacji śmieci, część pierwsza

Ulotka dotycząca prawidłowej segregacji śmieci, część druka

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami objęte sa Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, z którym można zapoznać się w tabeli poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-09-22 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Knurów.pdf
ilość pobrań: 30
Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Knurów.pdf 135.28KB zobacz
do góry