• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Wykaz aptek, które przystąpiły do zbiórki (..)

Wykaz aptek, które przystąpiły do zbiórki przeterminowanych leków

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ponieważ w każdym gospodarstwie domowym znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów zorganizował akcję zbierania farmaceutyków. W aptekach zostały ustawione, zakupione przez Urząd Miasta, specjalne pojemniki, do których mieszkańcy Knurowa mogą wrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki. Pojemniki do selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Akcja w całości jest finansowana przez Urząd Miasta i nie obciąża ani mieszkańców, ani właścicieli aptek.

Apteki przyjmujące przeterminowane lekarstwa:

  • Apteka Św. Barbary - ulica  ks. A. Koziełka 8
  • Apteka Św. Barbary - ulica  Witosa 10
  • Apteka Św. Barbary 3 - ulica  Staszica 1
  • Apteka Św. Barbary 4 - ulica . Batorego 1
  • Apteka Św. Barbary 6 - ulica  1 Maja 7
  • Apteka Bracka - ulica . Dworcowa 1
  • Apteka Dbam o zdrowie - ulica Niepodległości 14

Z lokalizacją aptek przyjmujących przeterminowane leki można zapoznać się dodatkowo na ogólnopolskiej stronie internetowej gdziepolek.pl

do góry