• język migowy
  • BIP
  • EU

Harmonogram odbioru odpadow

Ogólna informacja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Na terenie Gminy Knurów segregacja odpadów jest obowiązkowa, w związku z tym umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów odbywać się powinno we właściwych workach/pojemnikach. Zaleca się zgniatanie odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w worku oraz wystawianie worków po ich zapełnieniu co najmniej do 3/4 objętości,

Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:00 rano, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do ich odbioru,. Odpady zielone (worek koloru brązowego) odbierane są przy każdym wywozie w ilości do 10 szt. W przypadku posiadania większej ilości – worki z odpadami zielonymi można przekazać nieodpłatnie do PSZOKa znajdującego się w Knurowie przy ulicy Szybowej 44. Worki należy wówczas dostarczyć we własnym zakresie,

Odpady niewystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu; pojazdy nie będą zawracane z trasy, W wyjątkowym przypadku, gdy wystąpi zwiększona ilość odpadów segregowanych do odbioru z terenu miasta - odbiór może zostać przedłużony na dzień następny,

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Knurowa znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej firmy KOMART sp. z o.o.

Nieruchomości niezamieszkałe

 Z nieruchomości niezamieszkałych (np.: działalność gospodarcza, usługi, handel itp.) znajdujących się w rejonie ulic z zabudową jednorodzinną, odpady będą odbierane z częstotliwością i w ilościach zgodnych ze złożoną deklaracją w terminach uzgodnionych z firmą KOMART.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-09-22 Wykaz rejonów w harmonogramie odbioru odpadów.pdf
ilość pobrań: 68
Wykaz rejonów w harmonogramie odbioru odpadów.pdf 35,94KB zobacz
do góry