• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Knurów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Szybowej 44. Do PSZOK-a mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców Gminy Knurów. 

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • opony
 • baterie i akumulatory
 • odpady zielone
 • odpady z remontów i rozbiórek
 • przeterminowane chemikalia
 • papier
 • szkło
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • odpady wielomateriałowe
 • bioodpady
 • leki.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono firmie PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. Punkt jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:

 • środa w godzinach od 13:00 do 17:00,
 • piątek w godzinach od 15:00 do 18:00,
 • sobota w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przekazujący odpady zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku oraz umieszczenia odpadów na wadze, a następnie w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach wskazanych przez osobę obsługującą Punkt. Przekazujący odpady zobowiązany jest również do wypełnienia formularza przekazania odpadów. Zawiera on informacje o odpadach, dane właściciela odpadów i osoby transportującej oraz osoby przyjmującej.

Regulamin funkcjonowania PSZOK-u, ważne komunikaty i ogłoszenia oraz formularze dokumentów do pobrania znajdują sie na stronie internetoweja firmy PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. dotyczącej funkcjonowania PSZOK

do góry