• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Knurów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szybowej 44. Do PSZOK są przyjmowane tylko odpady posegregowane. Mieszkańcy Gminy Knurów dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. metale;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 11. odpady niebezpieczne;
 12. zużyte baterie i akumulatory;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 2 ton na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono firmie PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. Punkt jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:

 • środa w godzinach od 13:00 do 17:00,
 • piątek w godzinach od 15:00 do 18:00,
 • sobota w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przekazujący odpady zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku oraz umieszczenia odpadów na wadze, a następnie w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach wskazanych przez osobę obsługującą Punkt. Przekazujący odpady zobowiązany jest również do wypełnienia formularza przekazania odpadów. Zawiera on informacje o odpadach, dane właściciela odpadów i osoby transportującej oraz osoby przyjmującej.

Regulamin funkcjonowania PSZOK-u, ważne komunikaty i ogłoszenia oraz formularze dokumentów do pobrania znajdują sie na stronie internetoweja firmy PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. dotyczącej funkcjonowania PSZOK

 

do góry