• język migowy
 • BIP
 • EU

Akty prawne

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej w RP

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz 483) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
 2. Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. Protokół I - dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz Protokół II - dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz Protokół II - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920410175
 3. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz.372); https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960850
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 519); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600519
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej. (Dz.U. z 1993 r. Nr 74, poz. 348); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930740348
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska. (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050600518
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 84, poz. 722); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050840722
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.(Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 z póź. zm.); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021691391
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981611108
 11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 576); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060830576
 12. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.(Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042122153
 13. Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej. (M.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 100, ze zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19950060100
do góry