• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Obrona Cywilna/Obrona Cywilna/System alarmowy Obrony Cywilnej

System alarmowy Obrony Cywilnej

Podstawa prawna tworzenia i organizacji systemów alarmowania

Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Definicje wybranych pojęć

Alarm - sygnał z dowolnego źródła o wykryciu skażenia, wystąpienia sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie - działania w celu natychmiastowego przekazania sygnału do władz, służb i do ludności na danym terenie informującego o zagrożeniu skażenie, skażeniu, wystąpieniu sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Powiadamianie - przekazanie przy użyciu dostępnych środków, informacji w celu zaalarmowania właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz poinformowania o sposobie postępowania w danym przypadku.

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowych

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze do prowadzenia treningów lub ćwiczeń mogą być wykorzystane po ogłoszeniu takiego zamiaru przez środki masowego przekazu z 24 - ro godzinnym wyprzedzeniem.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się:

 • systemy alarmowe miast,
 • centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 • radiowęzły radiolinii przewodowej,
 • syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych,
 • sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki

Poniżej opisane są trzy rodzaje alarmów: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach. Przedstawione są również informacje w jakim celu jest ogłaszany, jaki dźwięk go sygnalizuje, co należy zrobić aby uchronić się przed niebezpieczeństwem.

ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA - ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej. W przypadku ogłaszania tego alarmu należy:

gdy znajdujesz się w mieszkaniu:

 • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych;
 • stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych;
 • powiadom sąsiadów o zagrożeniu;
 • w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) uszczelnij okna, drzwi, otwory wentylacyjne i nie opuszczaj mieszkania bez specjalnych instrukcji służb kierujących ewakuacją;

gdy znajdujesz się na ulicy:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie uwalnia się NSCh oddalaj się najkrótszą drogą od rejonu zagrożenia w miarę możliwości prostopadle do kierunku wiatru;
 • ostrzegaj inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie;
 • nie znasz przyczyny ogłoszenia alarmu - staraj się dotrzeć do miejsca gdzie możesz wysłuchać komunikatów;
 • stosuj się do poleceń służb porządkowych.

ALARM POWIETRZNY - ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza. W przypadku ogłaszania tego alarmu:

osoby znajdujące się w mieszkaniu powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

ALARM O SKAŻENIACH - alarm ogłasza się, by ostrzec o skażeniach wykrytych w danym rejonie lub mogących wystąpić przed upływem 30 minut.

Podstawowe czynności które powinny zostać wykonane po usłyszeniu syreny alarmowej:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony;
 • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej;
 • postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach;
 • wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

Jeżeli jedziesz samochodem:

 • wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
 • pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:

 • pozostań w budynku;
 • wpuść do niego zagrożonych przechodniów;
 • poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu;
 • zamknij drzwi i okna;
 • wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych;
 • znajdź pomieszczenia bez okien;
 • unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku;
 • unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu;
 • włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:

 • znajdź najbliższy zamieszkany budynek;
 • w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa);
 • umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy;
 • w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

Jeżeli doszło do skażenia:

 • nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy;
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem;
 • pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów;
 • opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób;
 • umyj dokładnie ręce wodą i mydłem;
 • zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka;
 • umyj się pod prysznicem;
 • po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal;
 • wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:

 • wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy;
 • zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie;
 • wyłącz klimatyzację w budynku;
 • sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obrona Cywilna
pdf 2021-11-24 Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe - tabele.pdf
ilość pobrań: 387
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe - tabele.pdf 172.09KB zobacz
do góry