• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Jakość powietrza/Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

7 Stycznia 2021
06.01.2021 r.

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 74%, Wodzisławiu Śląskim o 58%, Goczałkowicach-Zdroju o 46%, Zabrzu o 38%, Raciborzu o 36%, Cieszynie o 34%, Gliwicach o 24%, Rybniku o 20%, Bielsku-Białej o 14%, Katowicach A4 (stacja komunikacyjna) o 12%, Lublińcu o 12%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.01.2021 r.

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

w godzinach nocnych w Goczałkowicach-Zdroju stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

PROGNOZOWANA JAKOŚC POWIETRZA

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

07.01.2021 r.

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie w części środkowej i południowej dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

08.01.2021 r.

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana*, dobra*, lokalnie w części północnej i środkowej dostateczna*.

 

do góry