• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Jakość powietrza/Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu (..)

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29

29 Kwietnia 2021

Podobne wiadomości:

do góry