• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Jakość powietrza/Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu (..)

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 02.03.2021 r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) - Wodzisław Śląski - 2021-03-08

8 Marca 2021
do góry