• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Jakość powietrza/Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia (..)

Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-01

1 Lutego 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 01.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00-24.00 dnia 01.02.2021 r.

Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie bardzo zła.

Prognozowane na dzień 01.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat raciborski

Prognoza na dzień 01.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Ponieżej linki do oficjalnego komunikatu:

Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-01

do góry