• język migowy
  • BIP
  • EU

KONSEKWENCJE

Kto nie wymieni kotła w terminie określonym w „uchwale”, podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Jeśli właściciel lub zarządca nie dopełni obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła do CEEB, grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć do kwoty 5000 zł.

do góry