• język migowy
 • BIP
 • EU

Czyste Powietrze II w Gminie Knurów

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku należy zlikwidować stare kotły węglowe, które wyprodukowano przed 2007 rokiem. Warto więc skorzystać z dotacji unijnej i wymienić stary piec w ramach projektu grantowego pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów - etap II”.

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie trwa do 18 listopada 2021 roku. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 40 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Projekt polega na udzieleniu wsparcia finansowego właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Knurów, na likwidację źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. zasilanych paliwami stałymi klasy 3 i 4 oraz bezklasowych z równoczesnym podłączeniem budynku do sieci cieplnej lub gazowej, a w razie braku możliwości podłączenia do sieci - z montażem nowego źródła ciepła tj.:

 • pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, lub
 • kotła na biomasę

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej przez jednorodzinny budynek mieszkalny zgłoszony do projektu, za który uważa się:

 1. budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku - zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.:
  • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
  • docieplenie stropów, lub
  • docieplenie podłóg na gruncie, lub
  • docieplenie fundamentów, lub
  • docieplenie stropodachów, lub
  • docieplenie dachów, lub
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;
 2. budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji udokumentowanych kosztów, poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Knurów umowy o powierzenie grantu. Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w III kwartale 2022 roku, w przypadku uzyskania przez Gminę Knurów dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 6 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r. osobiście, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym Regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa, wzór umowy o powierzenie grantu oraz pozostałe załączniki dostępne są w wersji elektronicznej na niniejszej stronie. Wersje papierowe powyższych dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

 

grafika dotycząca projektu czyste powietrze dwa

Kategoria: Czyste Powietrze II w Gminie Knurów [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-10-06 Załącznik nr 3 do Regulaminu- wykaz ulic.pdf
ilość pobrań: 793
Załącznik nr 3 do Regulaminu- wykaz ulic.pdf 70.43KB zobacz
pdf 2021-10-06 Zarządzenie Nr 364 BWP 2021.pdf
ilość pobrań: 718
Zarządzenie Nr 364 BWP 2021.pdf 79.38KB zobacz
pdf 2021-10-06 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 364 BWP 2021_Regulamin naboru wniosków.pdf
ilość pobrań: 764
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 364 BWP 2021_Regulamin naboru wniosków.pdf 209.43KB zobacz
pdf 2021-10-06 Umowa o powierzenie_wzór_z załącznikami.pdf
ilość pobrań: 667
Umowa o powierzenie_wzór_z załącznikami.pdf 204.45KB zobacz
pdf 2021-10-06 Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego.pdf
ilość pobrań: 639
Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego.pdf 64.4KB zobacz
pdf 2021-10-06 Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym- wzór.pdf
ilość pobrań: 819
Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym- wzór.pdf 105.49KB zobacz
do góry