• język migowy
  • BIP
  • EU

Eko dotacje

Informacje ogólne

Gmina Knurów od 2011 roku wspiera działania mające na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych instrumentów w tym działaniu jest prowadzona przez Urząd Miasta akcja dofinansowania z budżetu gminy likwidacji pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych, bądź wymiany pieców i kotłów węglowych na urządzenia o wyższym standardzie ekologicznym.
Program dotacyjny ma charakter wieloletni i uregulowany jest w drodze Uchwały Rady Miasta Knurów.

Aktualnie, w Knurowie obowiązuje Uchwała Numer XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Przedmiot dotacji

Zgodnie z nowymi zasadami, dotacja celowa, która może wynieść nawet do 8 000 zł, może być udzielona na zadanie polegające na:

  • podłączeniu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,
  • zakupie nieskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe),
  • zakupie urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dotacja nie obejmuje:

  • kosztów inwestycyjnych w noworealizowanych budynkach,
  • kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych.

Ważne: dotacja na zakup kotłów c.o. na paliwa stałe jak węgiel, biomasę lub pelet przysługuje wyłącznie właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na obszarze Starych Szczygłowic.

Kto może otrzymać wsparcie

Wsparcie pieniężne mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na terenie Knurowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku dotacyjnego, przy czym wnioski o dotacje należy składać przed rozpoczęciem inwestycji objętej dotacją.

Wnioski o dotacje można składać w Urzędzie Miasta Knurów przy ulicy dr Floriana Ogana 5 do 31 października każdego roku. Termin wykonania instalacji i złożenia wymaganych dokumentów do rozliczenia dotacji nie może być późniejszy niz 20 listopada tego samego roku..

Szczegółowe informacje o programie, w tym wysokość dotacji, znajdują się w pełnym tekście Uchwały, z którą można zapoznać się w tabeli poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-09-22 Uchwała rady Miasta Knurów w sprawie zasad przyznawania dotacji na działania ekologiczne.pdf
ilość pobrań: 1471
Uchwała rady Miasta Knurów w sprawie zasad przyznawania dotacji na działania ekologiczne.pdf 1.95MB zobacz
pdf 2020-09-23 wnisek wymiana kotła klasy 5 lub ekoprojekt na OZE lub gaz (1).pdf
ilość pobrań: 823
wnisek wymiana kotła klasy 5 lub ekoprojekt na OZE lub gaz (1).pdf 72.13KB zobacz
pdf 2020-09-23 wniosek zakup kotła węglowego, na biomasę, pelet.pdf
ilość pobrań: 732
wniosek zakup kotła węglowego, na biomasę, pelet.pdf 72.84KB zobacz
pdf 2020-09-23 wniosek zakup kotła gazowego, elektrycznego, olejowego.pdf
ilość pobrań: 970
wniosek zakup kotła gazowego, elektrycznego, olejowego.pdf 72.87KB zobacz
pdf 2020-09-23 wniosek źródła odnawialne.pdf
ilość pobrań: 862
wniosek źródła odnawialne.pdf 73.21KB zobacz
pdf 2020-09-23 wniosek podłączenie do sieci cieplnej.pdf
ilość pobrań: 616
wniosek podłączenie do sieci cieplnej.pdf 72.62KB zobacz
pdf 2020-09-23 Oświadczenie - zgoda współwła-ciciela.pdf
ilość pobrań: 671
Oświadczenie - zgoda współwła-ciciela.pdf 47.11KB zobacz
pdf 2020-09-23 Obowiązek informacyjny-RODO.pdf
ilość pobrań: 615
Obowiązek informacyjny-RODO.pdf 65.36KB zobacz
pdf 2020-09-23 Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf
ilość pobrań: 729
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf 52.79KB zobacz
do góry