• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Czyste Powietrze w Gminie Knurów

Czyste Powietrze w Gminie Knurów

baner dotyczący projektu czyste powietrze

Gmina Knurów zaprasza mieszkańców Knurowa - w ramach naboru uzupełniającego - do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

W ramach naboru dodatkowego można ubiegać się o difinansowanie w Projekcie, polegającym na udzieleniu wsparcia finansowego właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Knurów, na likwidację źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. zasilanych paliwami stałymi klasy 3 oraz bezklasowych z równoczesnym podłączeniem budynku do sieci cieplnej lub gazowej, a w razie braku możliwości podłączenia do sieci - z montażem nowego źródła ciepła tj.:

 • pompy ciepła powietrznej

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej przez jednorodzinny budynek mieszkalny zgłoszony do projektu, za który uważa się:

 1. 1. budynek w którym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia podpisania umowy z Gminą Knurów o powierzenie grantu, wykonano przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne:
  • docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;
   LUB
 2. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji udokumentowanych kosztów, poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Knurów umowy o powierzenie grantu. Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w III kwartale 2023 roku, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Knurów dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 4 września 2023r. osobiście w Biurze Podawczym, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym Regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa, wzór umowy o powierzenie grantu oraz pozostałe załączniki dostępne są w wersji elektronicznej na niniejszej stronie. Wersje papierowe powyższych dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5- w Wydziale ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W sprawach związanych z prowadzonym naborem informacji udziela:

 • Urząd Miasta Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
  Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  telefon: +48 32 339 22 84, e-mail
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Czyste Powietrze w Gminie Knurów
pdf 2022-10-28 Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf
ilość pobrań: 274
Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf 5.31MB zobacz
pdf 2022-10-28 Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf
ilość pobrań: 332
Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf 2.26MB zobacz
pdf 2022-10-28 Zarządzenie Nr 504 BWP 2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r..pdf
ilość pobrań: 240
Zarządzenie Nr 504 BWP 2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r..pdf 211.5KB zobacz
pdf 2023-07-26 Regulamin naboru uzupełniającego - Uchwała Nr LXXIII 893 2023 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2023 r..pdf
ilość pobrań: 149
Regulamin naboru uzupełniającego - Uchwała Nr LXXIII 893 2023 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2023 r..pdf 2.14MB zobacz
pdf 2023-07-26 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym- Zarządzenie Nr 347 BWP 2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.07.2023 r..pdf
ilość pobrań: 130
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym- Zarządzenie Nr 347 BWP 2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.07.2023 r..pdf 194.25KB zobacz
do góry