• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Czyste Powietrze w Gminie Knurów

Czyste Powietrze w Gminie Knurów

baner dotyczący projektu czyste powietrze

Gmina Knurów zaprasza mieszkańców Knurowa do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

Projekt polega na udzieleniu wsparcia finansowego właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Knurów, na likwidację źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. zasilanych paliwami stałymi klasy 3 oraz bezklasowych z równoczesnym podłączeniem budynku do sieci cieplnej lub gazowej, a w razie braku możliwości podłączenia do sieci - z montażem nowego źródła ciepła tj.:

 • pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, lub
 • kotła na biomasę, lub
 • kotła na olej opałowy

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej przez jednorodzinny budynek mieszkalny zgłoszony do projektu, za który uważa się:

 1. 1. budynek w którym w okresie ostatnich 10 lat tj. od 1 stycznia 2011 r. do dnia podpisania umowy z Gminą Knurów o powierzenie grantu, wykonano przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne:
  • docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;
   LUB
 2. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji udokumentowanych kosztów, poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Knurów umowy o powierzenie grantu. Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest na przełomie 2021/2022 roku, w przypadku uzyskania przez Gminę Knurów dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 18 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021r. osobiście, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym Regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa, wzór umowy o powierzenie grantu oraz pozostałe załączniki dostępne są w wersji elektronicznej na niniejszej stronie. Wersje papierowe powyższych dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5- w Wydziale Gospodarki Komunalnej,Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.

W trakcie naboru pełnione będą dyżury eksperckie pod numerem telefonu +48 575 847 291, dostępnym w  poniedziałki od 12.00 do 18.00 oraz w czwartki od 09.00 do 15.00

W sprawach związanych z prowadzonym naborem informacji udziela:

 • Urząd Miasta Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
  Wydział Gospodarki Komunalnej,Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
  telefon: +48 32 339 22 99, e-mail
Kategoria: Czyste Powietrze w Gminie Knurów [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-07-02 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia listy Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym Czyste Powietrze.pdf
ilość pobrań: 94
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia listy Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym Czyste Powietrze.pdf 139.04KB zobacz
pdf 2021-05-17 Wzór umowy o powierzenie grantu.pdf
ilość pobrań: 143
Wzór umowy o powierzenie grantu.pdf 198.65KB zobacz
pdf 2021-05-17 Zarządzenie Prezydenta 164.BWP.2021 w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania w projekcie grantowym.pdf
ilość pobrań: 143
Zarządzenie Prezydenta 164.BWP.2021 w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania w projekcie grantowym.pdf 219.76KB zobacz
doc 2021-05-17 Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-grantowym.doc
ilość pobrań: 90
Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-grantowym.doc 70.5KB -
pdf 2021-05-14 Uchwała-nr-XXXVIII-467-2021.pdf
ilość pobrań: 183
Uchwała-nr-XXXVIII-467-2021.pdf 690.07KB zobacz
pdf 2021-05-13 Regulamin naboru wniosków dla projektu grantowego pn. Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf
ilość pobrań: 133
Regulamin naboru wniosków dla projektu grantowego pn. Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf 2.38MB zobacz
pdf 2021-05-13 Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf
ilość pobrań: 171
Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf 564.9KB zobacz
pdf 2021-05-13 Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego.pdf
ilość pobrań: 151
Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego.pdf 118.93KB zobacz
pdf 2021-05-13 Ulice-obszar, na których występuje sieć cieplna lub-i sieć gazowa.pdf
ilość pobrań: 173
Ulice-obszar, na których występuje sieć cieplna lub-i sieć gazowa.pdf 351.45KB zobacz
do góry