• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektow 2007-2013/Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez (..)

Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego

Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu była modernizacja parku miejskiego przy ul. Ogana w Knurowie poprzez budowę infrastruktury okołoturystycznej, służącej organizowaniu imprez sportowo-kulturalnych. W ramach zadania wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz wyremontowano arenę plenerową tzw. ,,krąg". Obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Główne cele projektu

Celem projektu było podkreślenie naturalnych walorów przyrodniczych i sportowo-rekreacyjnych parku przy ul. Ogana. Wykonana infrastruktura wzbogaciła ofertę obszaru, co przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na terenie Gminy Knurów i powiatu gliwickiego.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt ,,Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego" został zrealizowany ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet: III Turystyka, poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna- podmioty publiczne, typ projektu: Budowa, przebudowa, remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Całkowity budżet projektu wyniósł 1 292 259,60 zł. Kwota dofinansowania wynosi: 1 041 809,31 zł.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry