• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020

Wykaz projektów 2014-2020

Wykaz projektów unijnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Łączna kwota dofinansowania: 26 865 692,36 zł

 1. Projekt: Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs
  Wartość dofinansowania: 497 196,00 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 2. Projekt: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii
  Wartość dofinansowania: 2 890 000,00 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 3. Projekt: Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 1 472 625,00 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 4. Projekt: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 11 400 322,72 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 5. Projekt: Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 2 578 193,60 zł
  Status: w trakcie oceny
  LINK
 6. Projekt: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
  Wartość dofinansowania: 710 609,14 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 7. Projekt: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I - budowa centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
  Wartość dofinansowania: 1 951 085,76 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 8. Projekt: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 3 502 923,05 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 9. Projekt: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 594 630,37 zł
  Status: w trakcie oceny

 10. Projekt: Aktywni - Zaradni
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 215 016,00 zł
  Status: w trakcie oceny

 11. Projekt: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
  Wartość dofinansowania: 785 374,46 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 12. Projekt: Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 2 425 387,16 zł
  Status: w trakcie realizacji
  LINK
 13. Projekt: Witajcie w Nowej Bajce!
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  Wartość dofinansowania: 395 782,29 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 14. Projekt: Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 497 196,00 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 15. Projekt: Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole!
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 952 276,27 zł
  Status: w trakcie kontraktacji

 16. Projekt: Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
  Wartość dofinansowania: 1 142 003,77 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 17. Projekt: Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 393 000,00 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 18. Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena KULTURA w Knurowie
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
  Wartość dofinansowania: 957 123,03 zł
  Status: projekt zakończony

 19. Projekt: Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
  Wartość dofinansowania: 484 082,34 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 20. Projekt: Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 90 147,83 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
 21. Projekt: Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- Etap II
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wartość dofinansowania: 81 607,14 zł
  Status: projekt zakończony
  LINK
do góry