• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Svit.com - komunitný život v Európe

Svit.com - komunitný život v Európe

Informacja o projekcie

,,Svit.kom" to partnerski projekt społeczno-kulturalny realizowany wspólnie przez następujące miasta: Svit (Słowacja), Knurów oraz Česká Třebová (Czechy). Projekt polegał na zorganizowaniu na terenie słowackiego Svitu festiwalu z udziałem 216 osób, reprezentujących lokalne organizacje społeczne i pozarządowe, twórców ludowych, zespołów artystycznych oraz niepełnosprawnych. Festiwalowi towarzyszył kiermasz, podczas którego prezentowane były produkty regionalne, a organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogli wziąć udział w różnego rodzaju zawodach sportowych i zręcznościowych. W programie przewidziane były również imprezy towarzyszące, jak debaty, wystawy, czy też spotkania autorskie.

W projekcie wzięła udział 27 osobowa grupa z Knurowa, w skład której wchodzili: reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta, niepełnosprawni wraz z opiekunami z knurowskiego Caritasu, kwartet saksofonowy Orkiestry Dętej KWK Knurów, zespół wokalno-taneczny z knurowskim Centrum Kultury, a także drużyna futbolowa pod auspicjami MOSiR-u.

Główne cele projektu

Celem festiwalu było zaprezentowanie bogactwa lokalnej kultury i regionalnych tradycji, a także promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu udało się zrealizować jeden z priorytetowych celów określonych w Programie ,,Europa dla Obywateli”, a mianowicie podkreślenie znaczenia dialogu międzykulturowego w relacjach pomiędzy różnymi narodami. Dzięki projektowi nawiązano też bezpośrednie kontakty pomiędzy grupami społecznymi z różnych regionów Europy oraz stworzono klimat do zbudowania partnerskich relacji opartych na dialogu, poszanowaniu odmienności oraz poszukiwaniu wspólnych korzeni.

Przebieg projektu

  • W dniu 29.04.2016 nastąpiło przywitanie uczestników festiwalu prze lokalne władze miasta Svit- lidera projektu oraz zakwaterowanie grup zagranicznych. W ramach pierwszego dnia projektu zorganizowano konferencję z udziałem europarlamentarzystów i innych zaproszonych gości, która dotyczyła takich tematów jak: europejskie wartości i tradycje, człowiek i jego rola społeczna w UE, perspektywy wzajemnej współpracy pomiędzy róznymi grupami społecznymi i narodowymi. W pierwszym dniu festiwalu odbyły się także warsztaty, podczas których skupiono się takich tematach wiodących jak: ,,Przyszłość Europy w twoich oczach" oraz ,,Jestem obywatelem Europy".
  • W dniu 30.04.2016 odbył się kiermasz organizacji pozarządowych z obszaru oświaty, kultury i sportu, ekologii, wolontariatu, aktywności obywatelskiej, któremu towarzyszył przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej w wykonaniu zaproszonych grup i zespołów artystycznych z miast partnerskich oraz regionu popradzkiego. Podczas kiermaszu wszystkie trzy miasta partnerskie posiadały swoje stoiska, w ramach których prezentowały materiały informacyjne i audiowizualne na temat oferty kulturalnej i turystycznej.
  • W dniu 05.01.2016 odbył się mini turniej piłkarski z udziałem drużyn z Knurowa, z miasta Česká Třebová i słowackiego Svit-u. Pozostali członkowie zagranicznych grup wzięli udział w wycieczce do Tatr Wysokich, gdzie mogli podziwiać piękno okolicznych gór. Finałem wydarzenia był wspólny obiad wszystkich uczestników, a następnie pożegnanie i powrót do domu- jako symboliczny koniec projektu.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Na realizację powyższego zadania organizatorzy otrzymali grant Komisji Europejskiej w ramach programu międzynarodowej współpracy miast partnerskich Europa dla Obywateli.

PROJEKT ,,SVIT.KOM - KOMUNITNÝ ŽIVOT V EURÓPE” WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI.

Informacje źródłowe na temat Programu Europa dla Obywateli znajdują się na stronie www.europadlaobywateli.pl

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-10-27 info template in english
ilość pobrań: 505
info template in english 66.17KB zobacz
do góry