• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Słoneczna Gmina Knurów

Słoneczna Gmina Knurów

logotypy unijne

Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu było dofinansowanie zakupu i montażu 146 nowych instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 2 kWp służących do produkcji energii elektrycznej z możliwością oddawania energii do sieci w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Realizacja projektu przypadała na lata 2021-2022.

Główne cele projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Knurów.

Cele szczegółowe:

  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem,
  • obniżenie kosztów utrzymania budynków z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym,
  • poprawa jakości atmosfery poprzez zmniejszenie niskiej emisji na terenie Miasta,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej.

Realizacja projektu jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych i redukcję emisji pyłu  zawieszonego  PM 10.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
2 219 221,46 zł

Dofinansowanie w wys. 95% kosztów kwalifikowalnych:
2 108 260,04 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
111 084,06 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Jakość powietrza
pdf 2021-09-21 Uchwała Rady Miasta ws. Regulaminu Słoneczna Gmina.pdf
ilość pobrań: 1594
Uchwała Rady Miasta ws. Regulaminu Słoneczna Gmina.pdf 2.25MB zobacz
pdf 2022-03-01 UCHWAŁA NR L/629/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r.pdf
ilość pobrań: 532
UCHWAŁA NR L/629/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r.pdf 1.52MB zobacz
pdf 2022-04-26 UCHWAŁA NR LII/659/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021r.pdf
ilość pobrań: 403
UCHWAŁA NR LII/659/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021r.pdf 1.42MB zobacz
pdf 2023-02-24 UCHWAŁA NR LXIV/789/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r.pdf
ilość pobrań: 329
UCHWAŁA NR LXIV/789/2022 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/534/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r.pdf 1.52MB zobacz
do góry