• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Słoneczna Gmina Knurów

Słoneczna Gmina Knurów

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy że Urząd Miasta Knurów przystąpił do opracowania programu grantowego pn.
“Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”

 

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Cel Programu:

Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji (zmniejszenie zużycia węgla, gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych surowców) poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie Gminy Knurów. Rezultatem Programu ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na prąd.

Poziom dofinansowania dla nieruchomości : 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 000 zł

Uwaga:

Nie jest celem Programu produkcja prądu (instalacja fotowoltaiczna) i odsprzedawanie go do sieci elektroenergetycznej i tym samym „zarabianie” na instalacji. Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w maksymalnym stopniu zmniejszyć rachunki za prąd.

Definicje:

 • BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - należy przez to rozumieć jednorodzinny budynek mieszkalny wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.
 • INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - nstalacja będzie tak dobrana, aby całkowita wartość energii cieplnej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartość energii cieplnej spożytkowanej na cele podgrzewania cwu przez gospodarstwo domowe. Wyprodukowana energia cieplna musi zostać spożytkowania na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej, nie na cele wspomagania centralnego ogrzewania;
 • INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - należy przez to rozumieć instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 5 kWp (kWp - kilowatopeak - moc szczytowa w kW) składającej się z modułów do produkcji energii elektrycznej na konstrukcji wsporczej wraz z inwerterem, podłączeniem do sieci energetycznej w budynku mieszkalnym Grantobiorcy, posiadającego umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej;

Warunki wstępne udziału w Programie:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Knurów,
 • budynek jest zamieszkały i użytkowany,
 • budynek nie posiada już wybranej instalacji - czyli składamy ankietę na taką instalację, której nie ma w budynku
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • złożenie ankiety z wstępną deklaracją uczestnictwa w Programie
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Knurów umowy regulującej prawa i obowiązki związane z uzyskaniem grantu. PODPISANIE UMOWY NASTĄPI W RAZIE OTRZYMANIA PRZEZ GMINĘ KNURÓW DOFINANSOWANIA UNIJNEGO.

Wstępny planowany harmonogram prac, który może jeszcze ulec zmianie:

 • 21 luty- 12 marca 2018 - zbieranie ankiet, opracowanie dokumentacji technicznej i Programu
 • 22 luty 2018r. - spotkanie informacyjne z mieszkańcami w Kinie Scena Kultura przy ul. Niepodległości 26 oraz zbieranie ankiet i deklaracji,
 • druga połowa marca 2018r. - ewentualne drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w programie
 • maj 2018r. - złożenie wniosku o dofinansowanie w RPO WSL 2014-2020
 • grudzień 2018r. - planowane rozstrzygnięcie konkursu
 • I kwartał 2019r. - w przypadku otrzymania dofinansowania unijnego, przeprowadzenie rekrutacji grantobiorców do programu, podpisywanie umów z mieszkańcami na udzielenie grantu
 • II-III kwartał 2019r. samodzielny montaż instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców, z którymi podpisane zostały umowy na udzielenie grantu
 • IV kwartał 2019r. - odbiór instalacji w terenie, rozliczenie finansowe programu

Uwaga: wypełnione ankiety nalezy składać w punkcie informacyjnym mieszczącym się w pok. nr. 17 w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 w godzinach od 14.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania ankiet upływa w dniu 12 marca 2018 r.

Pliki do pobrania

ANKIETA

REGULAMIN (po zmianach)

PREZENTACJA

do góry