• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Rada Miasta/Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Knurów, która jest organem stanowiącym i kontrolnym w mieście działa na sesjach i poprzez swoje komisje. Zgodnie ze Statutem Miasta Knurów, Rada powołuje pięć komisji stałych, w czasie trwania kadencji Rada może także powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

Komisje stałe zajmują się:

opiniowaniem i rozpatrywaniem spraw przekazanych komisjom przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta. Wyniki swoich prac komisje przedstawiają Radzie w postaci stanowisk i wniosków mniejszościowych.
występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą , przygotowaniem i opiniowaniem projektów uchwał Rady.

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca, przy czym podstawowymi formami działania komisji są posiedzenia, posiedzenia wyjazdowe oraz wizje lokalne. Komisje Rady mogą odbywać także wspólne posiedzenia, jak również podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, a nadto z innymi podmiotami jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działaności.

Komisje stałe Rady Miasta w kadencji 2018-2023:

Komisja Gospodarki , Ochrony Środowiska i Finansów

 • Marian Gruszka - Przewodniczący
 • Edward Didek
 • Jan Furgoł
 • Barbara Karpińska
 • Jerzy Pach
 • Paweł Szkatuła
 • Jan Trzęsiok
 • Paweł Żak

Komisja Oświaty i Kultury

 • Janusz Szydło - Przewodniczący
 • Jan Szumilas - Z-ca Przewodniczącego
 • Barbara Karpińska
 • Ewelina Maj
 • Andrzej Porada
 • Artur Socha

Komisja Sportu, Turystyki , Rekreacji i Promocji Zdrowia

 • Joachim Machulik - Przewodniczący
 • Ewelina Maj - Z-ca Przewodniczącego
 • Bogdan Danielak
 • Edward Didek
 • Robert Furtak
 • Maciej Kandzior
 • Jerzy Pach
 • Andrzej Porada
 • Leszek Rejkowicz
 • Artur Socha
 • Paweł Szkatuła

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych

 • Jan Furgoł - Przewodniczący
 • Andrzej Porada - Z-ca Przewodniczącego
 • Leon Kalinowski
 • Artur Socha
 • Jan Szumilas
 • Janusz Szydło

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Robert Furtak - Przewodniczący
 • Jan Trzęsiok - Z-ca Przewodniczącego
 • Maciej Kandzior
 • Joachim Machulik
 • Ewelina Maj
 • Leszek Rejkowicz
 • Artur Socha

Komisja Rewizyjna

 • Henryk Kurowski - Przewodniczący
 • Leszek Rejkowicz - Z-ca Przewodniczącego
 • Edward Didek
 • Marian Gruszka
 • Jan Trzęsiok

Aktualny plan pracy poszczególnych komisji znajduje się w pliku poniżej:

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Miasto
pdf 2023-01-04 plan pracy komisji stałych na 2023 rok.pdf
ilość pobrań: 196
plan pracy komisji stałych na 2023 rok.pdf 567.96KB zobacz
do góry