• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Rada Miasta/Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Knurów, która jest organem stanowiącym i kontrolnym w mieście działa na sesjach i poprzez swoje komisje. Zgodnie ze Statutem Miasta Knurów, Rada powołuje pięć komisji stałych, w czasie trwania kadencji Rada może także powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

Komisje stałe zajmują się:

opiniowaniem i rozpatrywaniem spraw przekazanych komisjom przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta. Wyniki swoich prac komisje przedstawiają Radzie w postaci stanowisk i wniosków mniejszościowych.
występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą , przygotowaniem i opiniowaniem projektów uchwał Rady.

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca, przy czym podstawowymi formami działania komisji są posiedzenia, posiedzenia wyjazdowe oraz wizje lokalne. Komisje Rady mogą odbywać także wspólne posiedzenia, jak również podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, a nadto z innymi podmiotami jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działaności.

Komisje stałe Rady Miasta w kadencji 2018-2023:

Komisja Gospodarki , Ochrony Środowiska i Finansów

 • Marian Gruszka - Przewodniczący
 • Jan Furgoł
 • Wojciech Kempa
 • Jerzy Pach
 • Paweł Szkatuła
 • Jan Trzęsiok
 • Paweł Żak
 • Edward Didek

Komisja Oświaty i Kultury

 • Janusz Szydło - Przewodniczący
 • Ewelina Maj
 • Andrzej Porada
 • Artur Socha
 • Jan Szumilas

Komisja Sportu, Turystyki , Rekreacji i Promocji Zdrowia

 • Joachim Machulik - Przewodniczący
 • Bogdan Danielak
 • Robert Furtak
 • Maciej Kandzior
 • Wojciech Kempa
 • Ewelina Maj
 • Jerzy Pach
 • Andrzej Porada
 • Leszek Rejkowicz
 • Artur Socha
 • Paweł Szkatuła
 • Edward Didek

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych

 • Jan Furgoł - Przewodniczący
 • Leon Kalinowski
 • Andrzej Porada
 • Artur Socha
 • Jan Szumilas
 • Janusz Szydło

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Robert Furtak - Przewodniczący
 • Maciej Kandzior
 • Joachim Machulik
 • Leszek Rejkowicz
 • Artur Socha
 • Paweł Szkatuła
 • Jan Trzęsiok

Komisja Rewizyjna

 • Henryk Kurowski- Przewodniczący
 • Leszek Rejkowicz
 • Marian Gruszka
 • Jan Trzęsiok
 • Edward Didek

Aktualny plan pracy poszczególnych komisji znajduje się w pliku poniżej:

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2021-12-31 plan pracy komisji stałych na 2022 rok.pdf
ilość pobrań: 123
plan pracy komisji stałych na 2022 rok.pdf 519.12KB zobacz
do góry