• język migowy
  • BIP
  • EU

Radni Rady Miasta

 

Obecnie mandat swój wypełnia Rada Miasta Knurów VIII kadencji (2018-2023):

Zdjęcia Tomasza Rzepy - Przewodniczącego Rady Miasta Knurów

Tomasz Rzepa - Przewodniczący Rady

 

 

 

 
Zdjęcia Jerzego Pacha - Wiceprzewodniczącego Rady MiastaJerzy Pach- Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 

Zdjęcie Pawła Szkatuły - Radnego Rady Miasta

Paweł Szkatuła - Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 


Zdjęcie Bogdana Danielaka - Radnego Rady MiastaBogdan Danielak

 

 

 

Zdjęcie Edwarda Didek - Radnego Rady Miasta

Edward Didek

 

 

 

Zdjęcie Jana Furgoł - Radnego Rady MiastaJan Furgoł

 

 

 

Zdjęcie Roberta Furtaka - Radnego Rady MiastaRobert Furtak

 

 

 

Zdjęcie Mariana Gruszki - Radnego Rady MiastaMarian Gruszka

 

 

 

Zdjęcie Leona Kalinowskiego - Radnego Rady MiastaLeon Kalinowski

 

 

 

Zdjęcie Maciera Kandziora - Radnego Rady MiastaMaciej Kandzior

 

 

 

Zdjęcie Barbary Karpińskiej - Radnej Rady Miasta   Barbara Karpińska

 

Zdjęcie Henryka Kurowskiego - Radnego Rady MiastaHenryk Kurowski

 

 

 

Zdjęcie Eweliny Maj - Radnej Rady MiastaEwelina Maj

 

 

 

Zdjęcie Joachima Machulika - Radnego Rady MiastaJoachim Machulik

 

 

 

Zdjęcie Andrzeja Porady - Radnego Rady MiastaAndrzej Porada

 

 

 

Zdjęcie Leszka Rejkowicza - Radnego Rady MiastaLeszek Rejkowicz

 

 

 

Zdjęcie Artura Sochy - Radnego Rady MiastaArtur Socha

 

 

 

 Zdjęcie Jana Szumilasa - Radnego Rady MiastaJan Szumilas

 

 

 

Zdjęcie Janusza Szydło - Radnego Rady MiastaJanusz Szydło

 

 

 

Zdjęcie Jana Trzęsioka - Radnego Rady MiastaJan Trzęsiok

 

 

 

Zdjęcia Pawła Żaka - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów

Paweł Żak

 

 

 

Kontakt

  • Urząd Miasta Knurów
    ul. Niepodległości 7
    44-190 Knurów
  • telefon: +48 32 3392259
  • e-mail:
do góry