• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/95 lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

95 lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

14 Maja 2014

W tym roku w całym kraju obchodzone są 95 urodziny Polskiego Czerwonego Krzyża. Gdy w 1863 roku powstawał Czerwony Krzyż na świecie, Polacy mogli tylko marzyć o tym, aby taką organizację założyć. Było to możliwe dopiero pół wieku później, gdy Polska znowu zaistniała na arenie światowej jako wolne państwo.

Przez 95 lat Polski Czerwony Krzyż realizował swoją misję, czyli zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Te szczytne idee towarzyszyły tysiącom pracowników i wolontariuszy PCK w różnych okresach współczesnej historii.

Również i w naszym mieście PCK- Zarząd Rejonowy od wielu lat obecny jest w życiu społecznym Knurowa, będąc jedną z największych organizacji pozarządowych. W ramach działalności statutowej knurowscy pracownicy na co dzień zajmują się m.in.:


•    Opieką i pomocą socjalną
•    Promocją honorowego krwiodawstwa
•    Propagowaniem właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
•    Działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariatem
•    Szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami UE
•    Niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą

Z okazji 95-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, w dniu jutrzejszym (tj. czwartek 15 maja br.)  w knurowskim klubie ,,Gama" odbędzie się uroczystość poświęcona temu jubileuszowi. Oprócz zaproszonych gości, wśród których nie zabraknie władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych, będą też uczniowe szkół podstawowych, którzy zwyciężyli w zawodach ,,Mały Ratowniczek" i Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, organizowanych na terenie Knurowa oraz gimnazjaliści z MG 3 i uczniowie ZSO im.I.Paderewskiego, którzy zajęli miejsca na podium w ramach Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

do góry