• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Adam Rams ponownie Prezydentem Knurowa

Adam Rams ponownie Prezydentem Knurowa

23 Listopada 2010
Adam Rams ponownie prezydentem Knurowa

Spośród prezydentów wybranych w pierwszej turze w niedzielnych wyborach samorządowych, najlepszy wynik uzyskał Adam Rams, na którego głos oddało 80% głosujących. Bardzo dobry wynik osiągnęła także prezydent Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezydent Bielska-Białej - Jacek Kurwult, którzy otrzymali przeszło 75% poparcie w swoich miastach.

Tak dobry wynik świadczy o tym, że mieszkańcy Knurowa w zdecydowanej większości  akceptują dotychczasowy kierunek rozwoju miasta i styl sprawowania urzędu przez obecnego Prezydenta. 10 897 głosów oddanych na Adama Ramsa (przy 2 613 głosach na kontrkandydata Michała Nieszporka) stanowi duży kredyt zaufania i społecznego poparcia w nadchodzącej kadencji 2010 - 2014.

Na podstawie oficjalnych wyników głosowania, w wyborach na Prezydenta Miasta Knurowa oraz do Rady Miasta Knurów udziało wzięło 13 826 osób, co stanowi 44 % ogółu uprawnionych do głosowania. Spośród komitetów wyborczych, które wystawiły swoich kandydatów do Rady Miasta, najlepszy wynik zanotował KWW Wspólnie dla Knurowa, który zdobył 3 239 głosów. Drugie miejsce zajął KWW Razem Stowarzyszenia Knurowa z 2 600 głosami, a trzeci w kolejności był KW Platforma Obywatelska RP, na który głosowało 2 314 wyborców. Po podliczeniu głosów Miejska Komisja Wyborcza w Knurowie ustaliła następujący wykaz radnych Rady Miasta Knurów kadencji 2010 - 2014 (w kolejności alfabetycznej):

 • Dulias Przemysław
 • Furgoł Jan
 • Furtak Robert
 • Gruszka Marian
 • Gumienny Elżbieta
 • Gwiżdż Włodzimierz
 • Hibszer Henryk
 • Hildebrandt Marek
 • Kachel Kazimierz
 • Kempa Wojciech
 • Kocierz Teresa
 • Kurowski Henryk
 • Machulik Joachim
 • Pach Jerzy
 • Rzepa Tomasz
 • Sanecznik Marek
 • Surówka Piotr
 • Szafarz Franciszek
 • Szolc Emil
 • Trzęsiok Jan
 • Tymoszek Eugeniusz

Wśród radnych, którzy sprawować będą mandat w najbliższych czterech latach, największą ilość głosów otrzymali: Przemysław Dulias (KW PO RP) 314 głosów, Jerzy Pach (KWW Razem Stowarzyszenia Knurowa) 303 głosy oraz Tomasz Rzepa (KWW Wspólnie dla Knurowa) 280 głosów. Ponad 200 głosów otrzymali jeszcze Kazimierz Kachel (KWW Wspólnie dla Knurowa), Joachim Machulik (KWW Wspólnie dla Knurowa) oraz Piotr Surówka (KWW Razem Stowarzyszenia Knurowa).

Aktualnie trwa oficjalne ustalanie wyników wyborów do Rady Powiatu Gliwickiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Miasta Knurów nowej kadencji zwołane będzie do 7 dni licząc od dnia opublikowania przez Komisarza Wyborczego obwieszczenia o oficjalnych wynikach wyborów samorządowych w kraju, o czym poinformujemy w osobny komunikacie.

do góry