• język migowy
  • BIP
  • EU

Akcja "Czytelny adres"

17 Marca 2017

Straż Miejska w Knurowie realizuje po raz drugi coroczną akcję „Czytelny adres”. Polega ona na tym, iż każdego roku w miesiącu marcu, będzie sprawdzane przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych, obowiązku odpowiedniego oznaczania budynku. Akcja dotyczy:

  • przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych, obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem budynku i nazwą ulicy (tj. numerem porządkowym),
  • umieszczenia tabliczki z numerem budynku i nazwą ulicy w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku,
  • umieszczenia tabliczki z numerem budynku i nazwą ulicy na ogrodzeniu w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
  • czytelności umieszczonych tablic z numerem porządkowym i nazwą ulicy.

Dodatkowo w terminie do 10 kwietnia każdego roku strażnicy, którzy realizują stałe zadania w przydzielonym rejonie odpowiedzialności przedłożą Komendantowi Straży Miejskiej raport z przebiegu akcji „Czytelny adres”.

Podczas ubiegłorocznej akcji strażnicy stwierdzili 55 przypadków dotyczących niedopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

Poniżej znajduje się oficjalna ulotka Straży Miejskiej w Knurowie, dotycząca akcji „Czytelny adres”.

do góry