• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ankieta w sprawie termomodernizacji zabytkowych budynków (..)

Ankieta w sprawie termomodernizacji zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

24 Maja 2017

Gmina Knurów planuje przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w rejonie ulic Dworcowej, Mickiewicza, Kopernika i Sienkiewicza w ramach projektu pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie:

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. wymianę pieców węglowych na gazowe. modernizację infrastruktury technicznej, roboty osuszeniowej i izolacyjne fundamentów oraz ścian i pokrycia dachowego a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowany harmonogram termomodernizacji przedstawia się następująco:

2017/2018- budynki przy ul. Dworcowej 9, 11 oraz 15,
2018- budynki przy ul. Mickiewicza 2, 6 oraz Sienkiewicza 1,
2019 – budynki przy ul. Dworcowej 7, 17, 19 oraz 21,
2020- budynki przy ul. Kopernika 1 oraz Mickiewicza 8 i 10.

Projekt jest elementem proekologicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Dzięki jego realizacji zmniejszeniu ulegnie również zużycie energii ze źródeł tradycyjnych, potrzebnych do ogrzania m.in. mieszkań, co w dłuższej perspektywie czasu spowoduje powstanie oszczędności finansowych i pozytywnie wpłynie na efektywność ekologiczną knurowskich budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, w postaci wypełnienia ankiety (link poniżej), które trwają od 24.05 do 29.05 godziny 7:30.

 

 


 

 

Poniżej oficjalny raport z zakończonych konsultacji

 

do góry