• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20 Lutego 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie rozpoczął rekrutację osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Realizacja tego programu na terenie Knurowa możliwa jest dzięki pozyskaniu przez MOPS Knurów środków zewnętrznych w wysokości 108 316,89 zł, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przyznana dotacja umożliwi uruchomienie działań, których celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pierwszym krokiem w realizacji planowanej usługi wsparcia niepełnosprawnych jest utworzenie grupy osób, które stanowić będą trzon realizacji projektu.

Od kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wymagane będą następujące kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

  lub

 • wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystent pomagać będzie osobom niepełnosprawnych w czynnościach takich jak:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • załatwieniu spraw urzędowych;

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.

Wykonywanie usługi asystenta realizowane będzie przez 7 dni w tygodniu, w godz. między 7:00 a 22:00. W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie: 32 335 50 09, 32 335 50 00

do góry