• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Awans zawodowy knurowskich nauczycieli

Awans zawodowy knurowskich nauczycieli

13 Września 2013

W ubiegłym tygodniu - w środę 4 września 2013 r. - w sali konferencyjnej Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dziewięciu nauczycieli kontraktowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów w ostatnich dniach sierpnia br. pomyślnie zdało egzamin przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta.

Nauczyciele odebrali decyzje administracyjne z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Surówki, który pogratulował zgromadzonym sukcesu związanego z awansem zawodowym, podkreślając przy tym znaczenie wysokich kwalifikacji nauczycieli dla jakości kształcenia. Wcześniej nauczyciele w obecności swoich przełożonych – dyrektorów placówek, w których są zatrudnieni, złożyli uroczyste ślubowanie, według roty której tekst określa Karta Nauczyciela.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli:

 • Barbara Bujok - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie;
 • Dorota Curzydło - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie;
 • Jolanta Kleczka - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie;
 • Katarzyna Superat - nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie;
 • Beata Wapińska - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie;
 • Tatiana Bazylewicz - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie;
 • Ewa Gołąb - nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w  Knurowie;
 • Magdalena Kazimierska - nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13 z  Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie;
 • Monika Tkocz - nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w  Knurowie.

Wśród 379 nauczycieli zatrudnionych obecnie w knurowskich jednostkach oświatowych 199 to nauczyciele dyplomowani, 111 to nauczyciele mianowani, 64 to nauczyciele kontraktowi oraz 5 to nauczyciele-stażyści.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Surówka z awansowanymi nauczycielkami (fot. Przegląd Lokalny).

udostępnij
do góry