• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/BEZ ZBĘDNEGO WKUWANIA ROZWIJAJ SWOJE ZAINTERESOWANIA

BEZ ZBĘDNEGO WKUWANIA ROZWIJAJ SWOJE ZAINTERESOWANIA

8 Kwietnia 2022

grafika z logotypami unijnymi

logo MCEMiejskie Centrum Edukacji w Knurowie z początkiem marca 2022 r. rozpoczęło realizację projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Zakłada objęcie wsparciem uczniów miejskich szkół podstawowych i nauczycieli języków obcych. Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego oraz poprawa efektywności kształcenia uczniów. Wsparciem zostanie objętych 834 uczniów poprzez realizację w roku szkolnym 2022/2023 kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, co przyczyni się do przyrostu wiedzy i nabycia nowych umiejętności, a w efekcie do podniesienia wyników w nauce. Dodatkowo, na potrzeby realizacji projektu szkoły zostaną doposażone w brakujące pomoce dydaktyczne z biologii, geografii i matematyki. Realizacja projektu podniesie jakość kształcenia ogólnego w Gminie Knurów.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 514 613,08 PLN, w tym ze środków UE: 486 023,46 PLN oraz z budżetu państwa: 28 589,62 PLN

Beneficjent: Gmina Knurów

Realizator: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

Biuro projektu: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel. (32) 235 27 00, e-mail:

www.mapadotacji.gov.pl

Podobne wiadomości:

do góry