• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Budżet obywatelski nie ma wakacji

Budżet obywatelski nie ma wakacji

22 Czerwca 2016

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, zarezerwowano blisko 800 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym. Uprawnionymi do składania wniosków projektowych byli mieszkańcy Knurowa, którzy w terminie do 27 maja br. zebrali minimum 25 głosów poparcia oraz przedłożyli wniosek projektowy z krótkim opisem działania, uzasadnieniem potrzeby realizacji oraz wstępnym kosztorysem.

Nadesłane propozycje są obecnie przedmiotem analizy merytorycznej ze strony powołanego przez Prezydenta Miasta specjalnego Zespołu ds. opiniowania projektów. Zespół ten, złożony z pracowników Urzędu Miasta, specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z realizacją inwestycji bądż działaniami kulturalno-społecznymi, ma za zadanie zaopiniować nadesłane projekty. Trafią one do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Z pośród wniosków projektowych nadesłanych przez mieszkańców, większość dotyczy szeroko rozumianych inwestycji i prac modernizacyjnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią zgłoszenia budowy bądź modernizacji placów zabaw oraz rewitalizacji parków miejskich. Nie zabrakło również wniosków dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jak np. siłownie zewnętrzne, ścieżki tematyczne, tor rowerowy, czy też boiska wielofunkcyjne. Pojawiły się także propozycje rozbudowy monitoringu miejskiego, doposażenia placówek edukacyjnych, budowy parkingów i miejsc postojowych, a także postawienia toalet czy też ogrodzonego wybiegu dla psów.

 

Łącznie zgłoszono 31 wniosków, z wszystkich 5 rejonów, na jakie podzielone zostało miasto. 27 zgłoszeń dotyczy inwestycji, prac modernizacyjnych oraz zakupów wyposażenia i sprzętu, pozostałe 4 wnioski obejmuja projekty edukacyjne oraz zajęcia animacyjno-sportowe.  

 

 

 

 

do góry