• język migowy
  • BIP
  • EU

DODATKI WĘGLOWE

17 Sierpnia 2022

AKTUALIZACJA: Od 1 września sprawą dodatków węglowych dla mieszkańców Knurowa zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Ks. Koziełka 2, 44-190 Knurów).

 

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym regulująca zasady i tryb wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego.

Zgodnie z jej zapisami, dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie, która zakupiła paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

W przypadku, gdy wniosek o wypłat dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Od 17 sierpnia 2022 r. przyjmowane są wnioski, które można złożyć w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 - Biuro Podawcze lub w Referacie Lokalowym mieszczącym się w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7. I w tych dwóch miejscach dostępne są druki wniosków w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712

Należy pamiętać, że wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 pozostaną bez rozpoznania.

Wszelkich informacji udzielać będą pracownicy pod nr telefonu 32/ 339 22 32.

do góry