• język migowy
  • BIP
  • EU

Dziś Dzień Edukacji Narodowej

14 Października 2016

Dziś obchodzimy doroczny Dzień Edukacji Narodowej, będący momentem, w którym mamy okazję docenić wysiłek i trud grona nauczycielskiego wniesiony w edukację.
Uroczystość z tej okazji w Knurowie odbyła się w minioną środę, której organizatorem był Miejski Zespół Jednostek Oświatowych.
Pani Anna Misura, dyrektor MZJOŚ, otwierając spotkanie witała takich gości jak Prezydenta Knurowa Adama Ramsa, jego zastępcę Piotra Surówkę, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego Pacha, posłankę na Sejm RP Krystynę Szumilas, przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Barbarę Gawlińską-Twardawą, skarbnika miasta Krzysztofa Grzelaka, a także przedstawicieli związków zawodowych, proboszczów knurowskich parafii, reprezentantów organizacji i stowarzyszeń. Pani Misura dziękowała również zebranym osobom związanym z oświatą jednocześnie życząc sukcesów używając słów, że „ten zwycięża, kto drugiemu da najwięcej z siebie”.
Pracownicy oświaty podczas uroczystości zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, a także otrzymali artystyczny prezent od uczniów, w postaci występu dzieci z Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Nagrody za wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone sprawdzianem szóstoklasistów i egzaminem gimnazjalnym otrzymały: MSP-3, MSP-9, MG-3.
Wyróżnienia otrzymały: MSP-7, MSP-9, MSP-4, MSP-1, MSP-2, MSP-6, MSP-3, MG-1 i MG-2.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zostali uhonorowani: dyrektor MP-7 Grażyna Misztalewska, dyrektor  MP-13 Aldona Rychlewska.
Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne usługi dla oświaty i wychowania otrzymali: Barbara Iwanicka, dyrektor ZSP oraz Mirosław Kirszensztajn, nauczyciel MG-2.
Nagrody Śląskiego Kuratora oświaty przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale także realizację zadań z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz kreatywną realizację zadań statutowych otrzymała Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2.
Nagrodę Prezydenta Miasta trafiła w ręce 18 pracowników knurowskiej oświaty, natomiast listami gratulacyjnymi zostali uhonorowano zarówno emerytowanych jak i aktywnych zawodowo, łącznie 21 nauczycieli.

do góry