• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury 2017

30 Marca 2017


Jak co roku Gala Sportu i Kultury była okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i sportowych. Samorząd naszego miasta przekazał nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym. Łączna pula nagród wyniiosła w tym roku 29 tys. złotych.

Podczas Gali Sportu i Kultury, osiągnięcia każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów przedstawione były w formie krótkiej prezentacji.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii sportowca roku znajduje się 49 zawodników, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w: kickboxingu, trójboju siłowym, bokie, szermierce, piłkce nożnej, pływaniu. Nagrody indywidualne pryznano również 4 trenerom.

Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajdują się zespoły: Agnieszka Gabryś z zespołem, Bez Nazwy, Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów, Marzenie BIS, Marzenie. Indywidualne nagrody w dziedzinie kultury przyznano również Jadwidze Janowskiej oraz Krzysztofowi Gołuchowi.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury osób wyróżnionych wysuwają mieszkańcy bądź środowisko sportowe i kultury w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje. Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.

Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2016 roku w zakresie twórczości artystycznej

Wykaz nagród dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2016 roku wysokie wyniki sportowe


Gala Sportu i Kultury 2017, fot. Przegląd Lokalny

Prezydent Miasta Adam Rams na scenie z jednym z laureatów - grupą Marzenie, fot. Przegląd Lokalny

do góry