• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury

6 Marca 2014

Uroczystość będzie okazją do spotkania władz samorządowych Knurowa z lokalnym środowiskiem sportowym i kultury oraz do złożenia gratulacji wyróżnionym osobom i zespołom, które w mijającym roku osiągnęły wybitne wyniki i sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Dla najlepszych ufundowano nagrody pieniężne, na łączną kwotę 29 tys. złotych.

Scenariusz imprezy został tak pomyślany, aby przed wejściem na scenę, każdy z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów przedstawiony został publiczności w formie krótkiej prezentacji, dokumentującej sylwetkę i osiągnięcia. Wśród 103 laureatów znajduje się 67 osób, które otrzymają nagrody pieniężne oraz 36 wyróżnionych specjalnym dyplomem gratulacyjnym Prezydenta Miasta.

Wśród zaproszonych na Galę znajdują się przedstawiciele takich dyscyplin sportu jak trójbój siłowy, kick-boxing,karate, pięściarstwo, szermierka, pływanie, psie zaprzęgi, wędkarstwo oraz żeglarstwo. Wśród nagrodzonych laureatów z dziedziny kultury znajdują się takie zespoły jak Marzenie III, Le Fleur, Krzikopa oraz w kategorii indywidulanej- Sylwia Lipka, Bartłomiej Kaszuba, Dominika Skoczylas, Agata Żyła, Krzysztof Gołuch.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury osób wyróżnionych wysuwają mieszkańcy bądź środowisko sportowe i kultury w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in.Gminnej Rady Sportu ( w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent.

 

Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2013 roku w zakresie twórczości artystycznej  
Wykaz nagród dla zawodników i trenerów, którzy osiągneli w 2013 roku wysokie wyniki sportowe

 

 

do góry