• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie na remont ulicy (..)

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie na remont ulicy Dywizjonu 303

23 Lutego 2022

W ubiegłym tygodniu zapadły ostatnie rozstrzygnięcia w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad 2 miliony złotych trafi do Knurowa.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podkreślał, że inwestycje w infrastrukturę drogową - gminną, powiatową i wojewódzką, są bardzo ważną kwestią. Od niej zależy bezpieczeństwo, komfort podróżowania oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Wiedzą o tym także samorządowcy, którzy w ubiegłym roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór składali wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Docelowo, w ramach Fundusz planuje się w naszym województwie objąć wsparciem 170 kilometrów dróg, które  zostaną zbudowane, przebudowane lub wyremontowane. Na ten cel samorządy z naszego regionu otrzymają w sumie 150,1 milionów złotych, z czego 75 milionów zostanie przeznaczonych na realizację zadań gminnych, a drugie tyle - powiatowych.

W gronie beneficjentów, którzy otrzymają środki finansowe znajduje się także Gmina Knurów. Nasze miasto złożyło wniosek na przebudowę ulicy Dywizjonu 303. Zgodnie z regulaminem Funduszu, można było ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 50% kosztów cakowitych planowanego zadania. I też też postąpił knurowski magistrat, który zgłosił inwestycję, której łączny koszt szacowany jest na 4 miliony 148 tysięcy złotych.

Gmina Knurów otrzyma dokładnie  2 074 364,50 zł

W ramach prac, przewiduje się remont ulicy na odcinku 350 m. Zadanie obejmie przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ciągów pieszych. W projekcie zaplanowano także wykonanie 3 progów zwalniających.

Termin wykonania robót i rozliczenia prac planowany jest na koniec IV kwartału bieżącego roku.

Warto odnotować, że nie jest to jedyna inwestycja drogowa w tym rejonie Osiedla Wojska Polskiego II. W ubiegłych latach Gmina Knurów wraz z Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową przeprowadziła generalny remont równoległego odcinka ulicy Dywizjonu 303 II.

Prace budowlane przy równoległym odcinku ulicy Dywizjonu 303 II

Podobne wiadomości:

do góry