• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów pomoże przedsiębiorcom

Gmina Knurów pomoże przedsiębiorcom

25 Marca 2020

Poniżej publikujemy wywiad z Prezydentem Miasta Adamem Ramsem, z którym rozmawiał Redaktor Naczelny Tygodnika ,,Przegląd Lokalny" Bogusław Wilk

Knurów pomoże przedsiębiorcom

Umorzenie zaległości podatkowych, zawieszenie poboru opłat i odroczenie terminów płatności to część z propozycji władz Knurowa mających ulżyć przedsiębiorcom poszkodowanym z powodu epidemii. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Adama Ramsa

Bogusław Wilk: - Rząd zapowiada „tarczę antykryzysową” – czy prowadzący działalność gospodarczą  w mieście mogą liczyć też na wsparcie ze strony samorządu?
Prezydent Adam Rams: - Tak, przedsiębiorcy z terenu Knurowa, których firmy ucierpią podczas kryzysu, spowodowanego przez pandemię koronawirusa, mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Z nadzieją oczekuję zapowiadanych przez Rząd, w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, kompleksowych rozwiązań chroniących przedsiębiorców i miejsca pracy.

- Jedno z drugim ma związek?
- Bardzo istotny. Wierzę, że te rozwiązania dają samorządom więcej możliwości prawnych w tym zakresie.

- Co miasto, niezależnie od działań rządowych, może zaproponować miejscowym przedsiębiorcom?
- W ramach obecnych możliwości prawnych, finansowych i swoich kompetencji, wprowadzamy i będziemy wprowadzać ulgi i ułatwienia dla ochrony przedsiębiorców i miejsc pracy. I tak: w związku z zamknięciem targowisk miejskich, stosownym Zarządzeniem zawiesiłem naliczanie i pobór opłat, tj.:czynszu dzierżawnego, opłat za najem straganów stałych i przenośnych, opłat za pozostawienie sprzętu, opłat za rezerwację miejsc.
Będzie też możliwość starania się przedsiębiorców z miasta Knurowa o umorzenie zaległości podatkowych, tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego.

- Co mają zrobić prowadzący biznes, by skorzystać z tych możliwości?
- Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy z terenu miasta Knurów, mogą składać indywidualne wnioski o: odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

- Czy będą uwzględniane jakieś kryteria?
- Każdy złożony wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony, m.in. w kontekście „ważnego interesu podatnika”, „interesu publicznego” oraz sytuacji finansowej wnioskodawcy. Procedura dotycząca udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz dokumenty, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów.

- Czy obecna sytuacja ma wpływ na funkcjonowanie i decyzje organów samorządowych?
- Bardzo znaczący. Mam świadomość, że przedsiębiorcy, którzy poniosą znaczne straty, oczekują pomocy. I oczywiście tej pomocy będziemy chcieli im udzielić. Jednakże musimy działać w ramach obowiązującego prawa. Oczekujemy „specustawy” w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, z którego mogłyby skorzystać samorządy. Sytuacja dodatkowo komplikuje się faktem, że nie ma dzisiaj żadnego jasnego stanowiska prawnego, czy obrady Rady Miasta poprzez łączę internetowe (online) są konstytucyjne. Nie wiadomo czy nadzór prawny wojewody śląskiego nie dojdzie do wniosku, że uchwały podjęte w tym trybie są niezgodne z prawem. Tu czekamy też na zapisy „specustawy”.
Ten problem determinuje realizację polityki czynszowej. Niemniej, przygotowujemy propozycje kierowane do przedsiębiorców wynajmujących lokale gminne. Rozważamy np. zwolnienie z czynszów za okres, w którym przedsiębiorca zawiesi działalność, rozkładanie na raty zaległości czy też obniżenie stawek.
Stosowny projekt uchwały w tym zakresie zostanie przedstawiony Radzie Miasta.


Rozmawiał Bogusław Wilk


do góry