• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Hołd dla poległych Górnoślązaków

Hołd dla poległych Górnoślązaków

3 Lutego 2020

Podczas sobotniego przedpołudnia, przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Karola Miaarki w Knurowie miała miejsce uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

Prezydent Miasta Adam Rams wraz z Sekretarzem Miasta Piotrem Dudło oraz Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa z radnymi reprezentowali władze Knurowa w ceremonii złożenia  kwiatów pod tablicą pamiątkową przy szkole. Przypomnijmy, że w 1945 roku to właśnie tutaj zwożono aresztowanych knurowian i mieszkańców okolicznych miejscowości, przed wywózką wgłąb ZSRR na przymusowe roboty w kopalniach.

Po uroczystości złożenia kwiatów, odprawiono mszę świętą w kościele Cyryla i Metodego. Uroczystości zakończyły się konferencją pt.: „Wokół Tragedii Śląskiej 1945”, zorganizowaną w sali przyparafialnej.

Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945, które zawiązało Społeczny Komitet Obchodów 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Organizacja ta ma na celu zachowanie pamięci o dziesiątkach tysięcy poległych ofiarach. Tragiczny los mieszkańców naszego regionu wiązał się m.in. z wywozem do niewolniczej pracy w Dombasie i w innych rejonach Związku Radzieckiego, a także z aktami grabieży, mordów, aresztowań czy represji.

 

Przedstawiciele Zarządu Miasta składają kwiaty pod pamiątkową tablicą przy MSP nr 2; foto: Przegląd Lokalny

Przedstawiciele Rady Miasta składają kwiaty pod pamiątkową tablicą przy MSP nr 2; foto: Przegląd Lokalny

Prezydent Knurowa prezentuje miejski kalendarz poświęcony Powstaniom Śląskim; foto: Przegląd Lokalny

foto: Przegląd Lokalny Konferencja pt.: „Wokół Tragedii Śląskiej 1945”; foto: Przegląd Lokalny

do góry