• język migowy
  • BIP
  • EU

Jak poprawnie ogrzewać?

6 Marca 2023

Informacje dotyczące użytkowania kominków oraz innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w których następuje spalanie paliw stałych.

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „Uchwała antysmogowa”, nałożyła od 1 stycznia 2023 r. na mieszkańców całego województwa śląskiego obowiązek dostosowania miejscowych ogrzewaczy powietrza (takich jak kominek, piec kaflowy, piec typu kuchnia, piec typu koza), do wymagań emisyjnych dla cząstek stałych (pyłu) określonych w ekoprojekcie.

Zgodnie z zapisami ww. Uchwały, instalacje, które nie osiągają sprawności min. 80% powinny być wymienione na spełniające wymogi ekoprojektu, lub wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Przypominamy także o nadchodzących terminach wymiany kotłów c.o.:

  • do 31.12.2023 r. gdy użytkowanie kotła rozpoczęło się w okresie 2007 r. - 2012 r.
  • do 31.12.2025 r. gdy użytkowanie kotła rozpoczęło się w okresie 2013 r. - 31.08.2017 r.
  • do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest klasy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012.

UWAGA: Zgodnie z zapisami Uchwały antysmogowej woj. śląskiego, z dniem 31 grudnia 2021 roku zakazano eksploatacji kotłów, których użytkowanie rozpoczęło się w 2006 r. i starszych, oraz kotłów bez tabliczek znamionowych !!

Użytkownicy instalacji naruszający powyższe przepisy podlegają karze mandatu lub grzywny.
Kontrolujący może odstąpić od wymierzenia kary jedynie w przypadku gdy użytkownik oczekuje na przyłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej, dostawę kotła czy udzielenie dotacji w ramach programów finansujących wymianę źródła ciepła.

Pamiętaj: Dostosowanie instalacji do powyższych wymagań - to nie tylko uniknięcie kary, ale przede wszystkim większa sezonowa efektywność energetyczna i mniejsza emisja szkodliwych substancji.

do góry