• język migowy
  • BIP
  • EU

Jutro sesja nadzwyczajna

29 Sierpnia 2017

Planowana w dniu jutrzejszym sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 13 uchwał, związanych głównie z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwracają projekty dotyczące zmian nazw wybranych ulic, w wyniku podjęcia przez Sejm RP ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. W Knurowie, kwestia ta dotyczyła czterech ulic, wytypowanych przez Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 6.07.2017 r. do zmiany. Były to ulice 26-go Stycznia, Jedności Narodowej, I Dywizji Kościuszkowskiej oraz gen. Jerzego Ziętka. Knurowscy radni, mając na uwadze konieczność zachowania terminu 1 września, jako ostatecznej daty dokonania niezbędnych zmian, spotkali się w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu połączonych komisji, by wypracować wspólne stanowisko. Ustalono, że jedynie ulica I Dywizji Kościuszkowskiej nosić będzie nową nazwę Dywizjonu 303. Pozostałe zachowają swoje dotychczasowe brzmienie. Jutro zaś, podczas sesji, zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016 – 2023, będącego jednym z podstawowych dokumentów strategicznych, określającym kierunki rozwoju miasta. Projekt tego opracowania poddany został ocenie przez Śląski Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, uzyskując w wyniku przeprowadzonej kontroli pozytywną ocenę. Przyjęcie przez Gminę Knurów Lokalnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem do aplikowania o środki unijne.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść projektów uchwał znajduje się tutaj.

 

do góry